การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล

รหัสโครงการ : RTA5580009
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล

หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5580009