ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส-โฮสต์: พยาธิกำเนิด การติดเชื้อข้ามสปีชีส์ และการพัฒนาวัคซีน

รหัสโครงการ : RTA5780009
ชื่อโครงการ :

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส-โฮสต์: พยาธิกำเนิด การติดเชื้อข้ามสปีชีส์ และการพัฒนาวัคซีน

หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ  เอื้อวรากุล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5780009

 

 

พฤติกรรมกลศาสร์และรูปแบบการเรียงตัวของรอยแตกในหินดินดาน

รหัสโครงการ : TRG5880240
ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมกลศาสร์และรูปแบบการเรียงตัวของรอยแตกในหินดินดาน

หัวหน้าโครงการ : วรัญทร  คณิตปัญญาเจริญ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5880240

 

 

วงจรรวมแอนาลอกไฟเลี้ยงต่ำสำหรับงานตรวจวัดทางชีวการแพทย์ในเทคโนโลยีซีมอส

รหัสโครงการ : RSA5780050
ชื่อโครงการ :

วงจรรวมแอนาลอกไฟเลี้ยงต่ำสำหรับงานตรวจวัดทางชีวการแพทย์ในเทคโนโลยีซีมอส

หัวหน้าโครงการ : ภาณุมาส  คำสัตย์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5780050

 

 

การค้นหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งโดยการใช้ Saccharomyces cerevisiae chemical genetic synthetic lethality screen

รหัสโครงการ : RSA5780047
ชื่อโครงการ :

การค้นหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งโดยการใช้ Saccharomyces cerevisiae chemical genetic synthetic lethality screen

หัวหน้าโครงการ : ลาเรน  เจนเซน
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5780047

 

 

กลยุทธ์การคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร

รหัสโครงการ : RSA5780072
ชื่อโครงการ :

กลยุทธ์การคัดเลือกโพรไบโอติกเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร

หัวหน้าโครงการ : อมลยา     โตสุโขวงศ์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5780072

 

 

Page 1 of 393