ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ
งานประชุมสัมมนาวิชาการ
“โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3
(RRi Congress III)”

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_5-2560_[Event_Organizer]_20170428.pdf)PA-5-2560ประกาศสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ22

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 4/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 4/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_4-2560_[Photocopier_Leasing_for_15fl]_20170224.pdf)PRA 4-2560ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่าครั้งที่ 4/2560 (เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 15)55

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 3/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 14 และชั้น 22

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่า ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 3/2560 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 14 และชั้น 22

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 14 และชั้น 22 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_3-2560_[Photocopier_Leasing_for_14fl_and_22fl]_20170224.pdf)PRA 3-2560ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาเช่าครั้งที่ 3/2560 (เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับชั้น 14, 22)45

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 การจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ตั้งแต่ฉบับที่ 130 - 135

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 การจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว “ประชาคมวิจัย” ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130 ถึงฉบับที่ 135 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_1-2560_[Research_Community_Newsletter]_20170220.pdf)PRA 1-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1/2560 (จดหมายข่าวประชาคมวิจัย)49

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2560

เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_4-2560_[Photocopier_Leasing]_20170123.pdf)PA 4-2560ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ชั้น 15)98

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ราย 2 เดือน ปีที่ 18 ตั้งแต่ฉบับที่ 1-6
  3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย ราย 2 เดือน ตั้งแต่ฉบับที่ 130-135
  4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 9/2559
  5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างทำสมุดบันทึก สกว. (ไดอารี่) ประจำปี 2560 ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/2559

Page 1 of 15