สวนทางจน...สนทางรวย: เคล็ดลับการออมเงิน

          เมื่อวันพุธที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวตามสื่อต่างๆ ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่ 17 จังหวัด ระยะที่ 2 (ส.ค. 2550-ส.ค. 2553) ว่า สกว.ได้เก็บข้อมูลจากโครงการนี้จาก 12 จังหวัด ได้แก่กำแพงเพชร พิษณุโลก ชัยนาท นครปฐมอุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี พบว่าการทำบัญชีครัวเรือนช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร5.6 หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปีค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 6.4 หมื่นบาท/ปีและอาชีพรับจ้าง 2.6 หมื่นบาท/ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์โครงการ “บัญชีครัวเรือน” แก้จน ช่วยชาวนาปลดหนี้ 6.5 หมื่นบาท/ปี

          พบ 12 จังหวัด ทำบัญชีครัวเรือน ช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร 5.6  หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปี “รองผอ.สกว.” ย้ำไม่เน้นตัวเงิน มุ่งชาวบ้านจัดการตนเองเป็น ด้าน “เอ็นนู” ระบุจดบัญชีครัวเรือน เป็น “เศรษฐศาสตร์แก้จน”

 

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กไทยกับภาษาไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

          คนที่อยู่ในเมือง อยู่ในกรุงเทพฯ ที่กำลังให้ลูกเรียนภาษาต่างชาติกันอย่างเคร่งเครียด อาจมองไม่เห็นภาพและคิดไม่ออกว่า เป็นไปได้อย่างไรที่เด็กไทยเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาแล้ว ยังอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ถูก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้นข้าวเต้นระบำ

 

          "ครูขา...ดูสิคะ ต้นข้าวกำลังเต้นระบำ"น้องทรายชี้ให้ดูทุ่งนาสีเขียวกว้างไกลตัดสีครามเข้มของท้องฟ้า


          "อืม... ไหน ต้นข้าวเต้นระบำยังไง?"ครูสงสัย


          "ดูสิคะ... เวลาลมพัดมา ต้นข้าวมันเต้นระบำได้ค่ะ"

อ่านเพิ่มเติม...

วช.เตรียม700ล้านทุนอุดหนุนนักวิจัย

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเตรียมงบ 700 ล้านบาท สนับสนุนโครงการวิจัยครอบคลุม 8 ยุทธศาสตร์ชาติตลอดปี 54 พุ่งเป้าเกษตร พลังงาน สาธารณสุขและปัญหาผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดระเบียบฐานข้อมูลวิจัยทั่วประเทศเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต หวังแก้ปัญหาการให้ทุนซ้ำซ้อน

อ่านเพิ่มเติม...

เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตค้นเด็กรอดจากสังคมรุนแรง

          ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.


          โครงการจำนวนมากส่งผลต่อการตื่นตัวในการที่ผู้ใหญ่หันมาสนใจเรื่องราวของเด็ก ขณะเดียวกันเด็กเองมีที่พึ่งพาทางใจ มีผู้ใหญ่ที่ทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

"พระเทพ" เสด็จเปิดนิทรรศการ "งานวิจัยเอกซ์โป 2010" ทรงห่วงปัญหางานวิจัยซ้ำซ้อน

       สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 53" ตรัสถามถึงงานวิจัยใหม่ๆ ทรงห่วงการทำวิจัยซ้ำซ้อน ด้าน วช. สนองพระราชดำริ จัดทำฐานข้อมูลคลังปัญญาการวิจัยร่วมกับอีก 5 หน่วยงานให้ทุนวิจัย หวังให้ประชาชนเข้าถึงงานวิจัยได้ง่าย และเกิดการวิจัยต่อยอดมากกว่าให้ทุนซ้ำในเรื่องคล้ายกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

ไหว้พระที่จังหวัดน่าน จิตเบิกบานกับโครงการปิดทองหลังพระ

          "โครงการปิดทองหลังพระ ให้ความรู้ชาวบ้านลงมือทำเอง ชาวบ้านเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์จริง ชาวบ้านมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีระบบน้ำเข้านา ทำให้ใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงดิน ทั้งใส่ปูนขาวปลูกปอเทือง

อ่านเพิ่มเติม...

ศธ.ห่วงปัญหาการอ่านออกเขียนได้

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมจัดงานมหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการตัวอย่างงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จำเป็นต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดจัดการตนเอง

          สังคมไทย มีการดำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจจากรัฐส่วนกลาง จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับประชาชนจนเกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่เสมอๆ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รายงาน: กลยุทธ์การฟื้น "ร.ร.ขนาดเล็ก" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่..ทรงพลัง
  2. "มาร์ค" ชี้ไทยจุดอ่อนนักวิทย์ทำวิจัย
  3. เปิดบ้านสถาบันวิจัยฯกับงานระดับชาติครั้งที่ 1
  4. มหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
  5. "นมควาย" คุณค่าจากควายส่งถึงคน