‘เด็กไทยในยุคดิจิทัลต้องไม่อ้วน’ 42 รร.ในชัยนาท ใช้หลักสูตรเรียนรู้จากงานวิจัย กระตุ้นเด็กไทยกินผักผลไม้มากขึ้น

14 ธันวาคม 2559

1512255908

รอง ผวจ.ชัยนาท ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.ฝ่ายเกษตร สกว. ผอ.ร.ร. อนุบาลชัยนาท และนักวิจัยในโครงการ

 

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท  จัดงานประชุมวิชาการ “โรงเรียนส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้”  ตามโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องคุณค่าผักและผลไม้  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อลดปัญหาภาวะโรคอ้วนในเด็กไทยยุคดิจิทัล โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู  นักเรียน เห็นความสำคัญของการบริโภคผักและผลไม้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไทยให้หันมาบริโภคผักและผลไม้มากยิ่งขึ้น โดยมีนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

อินโฟกราฟิก: ครูโรงเรียนเล็กภาระหนัก

15 ธันวาคม 2559อินโฟกราฟิก
 
 
1512255907

อ่านเพิ่มเติม...

ต่อต้านคอร์รัปชันด้วย Big Data

6 ธันวาคม 2016
 
ณัชพล ประดิษฐเพชรา
ธิปไตร แสละวงศ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
 
 
 
1516255903
 
 ที่มาภาพ : http://www.acrc.go.kr/
 
 
การใช้ Big Dataในการดำเนินธุรกิจเป็นกระแสที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเอื้อให้มีการผลิต จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ถูกลง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่หรือบริษัทสื่อใช้ Big Data เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เช่น การใช้ Big Data วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อวางแผนการตลาดให้แม่นยำมากขึ้น
 
การใช้ Big Data ไม่ได้จำกัดเฉพาะในวงการธุรกิจเท่านั้น รัฐบาลในต่างประเทศได้พยายามนำ Big Data มาใช้ในการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมให้ตรงประเด็นและเห็นผลรวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมประชุม “ลดพื้นที่ทำนา ลดความเสียง” ส่งออกข้าวไทย

1516255901

13หน่วยงานร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา โดย สกว. นำชุดข้อมูล ระบบการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดู ล่วงหน้า 3-6 เดือนจัดแสดง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานและสมาคมชาวนาข้าวไทย จัดการประชุมเวทีข้าวไทย เรื่อง การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.แถลงข่าว “กรณี PISA และทางออกการศึกษาไทย เด็กไทยไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จริงหรือ ?

13 ธันวาคม 2559

 

1412255902

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดงานแถลงข่าวTRF Press Forum  “กรณี PISA และทางออกการศึกษาไทย” เพื่อเสนอทางออกในการยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนไทยต่อกรณีที่ได้คะแนน PISA น้อย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: ชราบรรยากาศ

13 ธันวาคม 2559
 
1412255901
 
คุณลืมตาตื่นขึ้น ศีรษะหนัก ขยับแข้งขาเล็กน้อยเพื่อเลื่อนตัวลงจากเตียง
พลัน… คุณรู้สึกปวดตามข้อเข่า และสังเกตเห็นริ้วรอยหย่อนคล้อยบนผิวหลังมือของตัวเอง
มองกระจกก็เห็นใบหน้าตัวเองที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน 30 ปี เพลงบอดี้แสลมที่คุณเคยชอบกลายเป็นเพลงเก่าที่ต้องเปิดฟังตามยูทูป มือของคุณเริ่มแตะสัมผัสหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่คล่องเหมือนสมัยหนุ่มสาว
คุณก้มลงมองหน้าจอ ต้องเหยียดแขนให้สุดเพื่อมองตัวเลขเล็กๆ ให้ชัด

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-โครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80

1312255903

สกว.ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับปรุงสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 80 ให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดี มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หวังสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรตามรอยพระราชา “การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน” เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการวิจัยโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแอนโทไซยานินและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  และแปลงสาธิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ของเกษตรกร ณ หมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-โครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80

 1312255903

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (New13122559week.pdf)New13122559week.pdfข่าวเด่นประจำสัปดาห์62

มหิดล – สกว. เปิดตัวหนังสือ “จริยธรรมในวิชาชีพ” องคมนตรีแนะจริยธรรมวิชาชีพจะเกิดต้องขจัด ‘ระบบอุปถัมถ์’

8 ธันวาคม 2559

0912255901

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานการเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ”พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯโดยการเสวนาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเผยแพร่หนังสือจากผลงานวิจัยจากชุดโครงการ “จริยธรรมในวิชาชีพ”

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการวิจัยชี้ เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้อย

7 ธันวาคม 2559

0812255901

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศูนย์ประสานงานการศึกษา “การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD  POLICY FORUM I : นโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายผลการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เร่งจัดทำข้อมูลสุขภาพ “คลังยาและเวชภัณฑ์” ระดับชาติ
  2. รายงาน: เปิดข้อมูล สกว. เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพสถานเลี้ยงเด็ก
  3. สกว.จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รองรับพันธกิจองค์กร
  4. สกว. - ธ.ก.ส. จับมือพัฒนาโครงการ XYZ หนุนเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
  5. น้ำ 25 – 40 % ของ ‘ลุ่มน้ำเจ้าพระยา’ มาจากน่าน นักวิจัยแนะการจัดการ “ลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”