สกว. นำเสนอ 4 งานวิจัย SRI ฉบับสมบูรณ์เพื่อ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

สกว. จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จำนวน 4 โครงการ สนองตอบนโยบายภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1_SRI12_Strategic_Industry_Selection.pdf)SRI12-01การคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง91
Download this file (2_SRI12_Labour_Development.pdf)SRI12-02โครงการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพื่อพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง100
Download this file (3_SRI12_Green_Automotive_Industry.pdf)SRI12-03การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย165
Download this file (4_SRI12_IOT_and_Smart_City.pdf)SRI12-04การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ฯ364

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ NAFRI (สปป. ลาว) ทำวิจัยขจัดความยากจน

สกว. จับมือ NAFRI ดันงานวิจัยไทยสู่ลาว ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร และการศึกษา ด้วยทุนโครงการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดความรู้จากงานวิจัย สกว. สู่ “ทางออกการศึกษาไทย”

สกว. จัดเสวนาเรื่อง “7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย” เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวที คปก. สัญจร เสริมแกร่งพัฒนาสังคม แนะคิดนอกกรอบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

สกว. จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดพื้นที่ให้อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกร่วมพัฒนาสังคมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ชี้นักวิจัยต้องกล้าคิดนอกกรอบ ยืดหยุ่น มีหลายมิติ และเชื่อมโยงความรู้ ตีแผ่การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นนโยบาย “ปะผุ” ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเหมือนนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นิวซีแลนด์กับการปฏิรูปประเทศ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยกรณีบทเรียนการปฏิรูปประเทศนิวซีแลนด์ในมิติต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประเด็นการปฏิรูปในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย

อ่านเพิ่มเติม...

21 กุมภาฯ วันภาษาแม่สากล มหิดลชู “ภาษาแม่” เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ ท่ามกลางความแตกต่างของผู้คน

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับ สกว. และ ยูเนสโก (UNESCO) จัดงานประชุมเสวนา วันภาษาแม่สากล ผู้เชี่ยวชาญชี้ ภาษาบนโลกนี้จะตายไปกว่า 90% ภายในศตวรรษที่ 21 หากขาดการอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผนึกพลัง 5 หน่วยงานขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ

MOU of Promoting Life Science Innovation with Investment Promoting I with I

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ภูมิใจนำเสนองานเสวนาคุณภาพ “7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย” ณ มศว. ประสานมิตร

เกือบล้านวิว สองหมื่นแชร์ "เรื่องสยองการศึกษาไทย" หนังสั้นที่ครู นักเรียน และประชาชนให้ความสนใจแพร่กระจายให้ขนลุกขนพองกันถ้วนหน้า แต่เราไม่หยุดไว้ที่ "ปัญหา" ขอชวนกันมาร่วมหา "ทางออก" ด้วยกันในงานเสวนาคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_of_Thai_Educational_Reform_Talk.pdf)Talk Agendaกำหนดการงานเสวนา "7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย" วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 256066

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย

สกว. สะท้อนปัญหาความไม่พร้อมด้านนวัตกรรมและการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระบุแรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกอบรมพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ไอที และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปินพื้นบ้านจับมือคนรุ่นใหม่จัดละครหุ่นร่วมสมัย

นักวิจัย สกว. จับมือ ศิลปินพื้นบ้าน และ เยาวชนรุ่นใหม่ จัดแสดงละครหุ่นร่วมสมัย “สินไซเด็กเทวดา” ดัดแปลงจากวรรณกรรมอีสานสังข์ศิลป์ชัย หวังเชื่อมคนยุคใหม่ให้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบท้องถิ่น เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสืบสานให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”
  2. “Marine Knowledge Hub” เพจฮับความรู้เรื่องทะเลไทย
  3. 4 ชุมชนริมเจ้าพระยา เตรียมทำวิจัยสร้างตัวตนในสังคมการพัฒนา
  4. สกว. ชวนภาคีพัฒนากรอบวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำอย่างไรจึงเกิดความยั่งยืน?
  5. เที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย”