รายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” ตอน “การจัดการน้ำ ผ่านงานวิจัยระดมสมอง”

ทุกวันนี้ ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่สลับกันมาเยือนทุกปี และแก้ไม่รู้จบ การจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำตามแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐยังมีช่องว่าง และขาดข้อต่อระหว่างภาครัฐกับชุมชน จึงสวนทางกับความต้องการของชาวบ้าน ทางออกในการจัดการน้ำระหว่างภาครัฐและประชาชน จึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหันมาถกเถียงกันว่าจะจัดการกับปัญหาน้ำของชาติกันอย่างไรดี

เพราะสำนึกและหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่อาจฝากไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. นำเสนอการสร้างเด็กเก่ง “คิดวิเคราะห์” พร้อมมี “จิตสาธารณะ” ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติ หรือที่เราเรียกว่า PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสอบที่ใช้วัดความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ของเด็กทั่วโลก โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้เผยแพร่ผลการสอบ PISA ของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีนักเรียนจาก 72 ประเทศ และระบบการศึกษาเข้าร่วมสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฎว่านักเรียนไทยสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ได้ในอันดับที่ 52, 54 และ 57 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แวดวงวิจัยไทยเผยคำตอบ “นาโนเทคโนโลยี” ดีจริงหรือ?

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มีการจัดเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์นาโนปลอดภัยจริงหรือ?” เพื่อค้นหาแนวทางในการสื่อสารความรู้และสร้างความปลอดภัยเรื่องนาโนเทคโนโลยีให้กับสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม...

หยุดไม่ได้ซ้ำยิ่งไปกันใหญ่ “ปัญหาแว้น” งานวิจัยสะท้อนชัด!!

กรณี “ปัญหา” เกี่ยวกับ “เด็กแว้น” ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีกรณีกลุ่มเด็กแว้นเล่นสงกรานต์แบบพิเรนทร์ เกิดกรณีทำร้ายร่างกายกันเอง ทำร้ายร่างกายผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงรวมตัวกันปิดถนนเพื่อแข่งรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดล้อมจับกุมกลุ่มเด็กแว้นได้เกือบร้อยคนบนถนนสายหนึ่ง หลังมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดสวรรคโลก : เมืองเก่าที่ถูกลืม

การพัฒนาเมืองเก่านั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาจะทำให้เมืองที่มีอยู่ก่อนนั้นให้กลายเป็น “เมืองเก่า” ที่มีความแตกต่างจากเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ การรื้อฟื้นคืนชีวิตเมืองเก่า นอกจากจะเป็นการนำคุณค่าที่บรรพชนได้รังสรรค์ไว้มาประกาศนาม เรียนรู้ เชิดชู แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ และยังเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้คนในสมัยปัจจุบันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

TRFlogo2556

ประกาศคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตามที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะดำรงตำแหน่งครบกำหนดสี่ปีตามวาระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Appointment_of_TRF_Director_2017-2021.pdf)TRF Announcementประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2560-2564137

อ่านเพิ่มเติม...

แนะรัฐลงทุนวิจัยธรณีพิบัติผ่านเชียงรายโมเดล

นักวิจัย สกว. ยก “เชียงรายโมเดล” ให้รัฐและหน่วยงานวิจัย ทบทวนการสนับสนุนและเพิ่มงบวิจัยเพื่อศึกษาแผ่นดินไหวแบบบูรณาการ เพื่อการ เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบุทุกวันนี้ ยังต่อจิ๊กซอว์ไม่ครบ เพราะขาดองค์ความรู้ที่สำคัญหลายด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จุดประกาย ‘พลังงานเพื่อประเทศไทย 4.0’

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จับมือกับ มทส. และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จุดประกายคณาจารย์และนักศึกษา ทำวิจัยเพื่อใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 4.0 ย้ำนักวิจัย ภาครัฐและเอกชนต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน พร้อมพัฒนาทักษะ STEM เพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานไทยยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เร่งพัฒนางานวิจัยไปสู่พาณิชย์ หวังเป็น ‘แม่ไก่’ ดึง ม.ในพื้นที่ช่วยเอกชน

สกว. เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยสู่พาณิชย์ หวังเป็น “แม่ไก่” ดึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาร่วมทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดนักวิจัยอาชีพที่ทำงานเต็มเวลา บอร์ดย้ำ งานวิจัยต้องเข้าถึงอุตสาหกรรมและชาวบ้านได้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

ขุมทรัพย์รังนกแอ่น “ชาติพันธุ์สัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สกว. จัด TRF Forum “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างความรู้ความเข้าใจอุตสาหกรรมการผลิต และการค้า “รังนก” มูลค่า แสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. เสริมแกร่งจันทบุรี 4.0 เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - โรงแรมมาตรฐาน - นครแห่งอัญมณีโลก
  2. นักโบราณคดี “ชาวไทย” สุดเจ๋ง! จำลองใบหน้าบรรพบุรุษหญิงไทยปลายยุคน้ำแข็ง
  3. รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ทุ่มงบวิจัยกว่า 800 ลบ. ฟันธงได้นวัตกรรมใช้จริง ไม่ขึ้นหิ้ง
  4. สกว. จัดเวทีคืนข้อมูล การจัดการเรียนรู้ชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน
  5. มน. นำเสนองานวิจัยระเบียงเศรษฐกิจ