สกว. เสริมแกร่งวิจัย ป.เอก สังคม-มนุษยศาสตร์

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

สกว. เปิดเวทีแนะนำทุน คปก. ระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แนะนำทุน คปก. ระดับปริญญาเอก หวังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา แก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ และผลิตนักวิจัยแก่อาเซียนตามยุทธศาสตร์ คปก. ระยะที่สอง พร้อมเปิด “อาศรมวิจัย” ติวเข้มในช่วงกลางปี

อ่านเพิ่มเติม...

กระตุ้นสกว.ลงจากหอคอยงาช้าง มุ่งวิจัยตอบโจทย์สู่ประเทศไทย4.0

1301256004

รมต.สุวิทย์กระตุ้นนักวิจัย สกว. ลงจากหอคอยงาช้างและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม-ภาครัฐ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อการทำมาหากิน อยู่ดีกินดี และประเทศมีรายได้มากขึ้น ขณะที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนเก่งระดับโลกโดยร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ปณิธานความดีเพื่อถวายสักการะแด่ พ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

15380536 1398211560197837 4872271346146259158 n

 

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ขอเชิญชวนประชาคมเครือข่ายวิจัย(สกว.) ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานทำความดี และบันทึกเป้าหมายการทำความดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-สกอ.ประกาศเกียรติคุณ14นักวิจัยผลงานเด่น เข็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

 

1101256006

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมเปิดเวทีเสนอผลงานของนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง ขณะที่รองนายกฯ แนะศึกษาบทเรียนจากสถานการณ์โลกและประเทศ ใช้การวิจัยสร้างปัญญาและนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ชี้สองทางเดินสายอาชีพจะเป็น “เป็ด” ที่รอบรู้ทุกด้าน หรือ “กูรู” ที่เก่งเฉพาะทาง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (11012560_11Jan.pdf)11012560_11Jan.pdfบทสรุปงานวิจัย 283

อ่านเพิ่มเติม...

คปก. ผนึกกำลัง สกว. ปฏิรูปกฎหมายโดยใช้งานวิจัยหนุนเสริม

10 มกราคม 2559

1101256001

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดผลวิจัยด้านมะเร็งของเหยื่อรถตู้

1001255901

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. เปิดผลงานวิจัยสำคัญของลูกศิษย์เหยื่อรถตู้ผู้ล่วงลับในการค้นพบองค์ความรู้สำคัญด้านมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การทำนายโรคและคัดกรองมะเร็ง รวมถึงการป้องกันหรือแก้ไขจีโนมที่ไม่เสถียรของเซลล์มะเร็งและเซลล์ชราในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

2912255901

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าและทรงเก็บข้อมูลวิจัย ณ หอดูดาวแห่งชาติสถานีดอยอินทนนท์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หรือ “หอดูดาวแห่งชาติสถานีดอยอินทนนท์” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: นักวิชาการร่วมเสนอแนวทางสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อรับมือสังคมสูงวัย

การเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อนวัยเกษียณเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีคุณภาพ แต่จากข้อมูลพบว่า ในปี 2554 ผู้สูงวัยมีรายได้หลักจากเงินออมเพียงร้อยละ 2.6 จากรายได้หลักทั้งหมดเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้สูงวัยยังออมเงินกันน้อยมากจนไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้หลังเกษียณ ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงวัยจึงยังคงเป็นปัญหาน่าห่วง คำถามสำคัญคือ เราจะสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับสังคมสูงวัยได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.จัดอบรม “รู้เท่าทันแผ่นดินไหวและสึนามิ”

2712255902

สกว.และผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากต่างประเทศ จัดอบรมลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิแก่บุคคลากรทางการศึกษาจ.ภูเก็ตและพังงา ให้สามารถส่งต่อความรู้ได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559  ณโรงแรมอังสนา จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ ทีมวิจัย “โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.และผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากประเทศอเมริกา (Prof. Kevin Furlong จาก Penn State University) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.-นิด้า-มธ.ตามรอยเท้าพ่อสานต่อป่าในเมือง
  2. “สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปัญหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน
  3. สัมภาษณ์: เข้าใจชนบทไทยใหม่กับ อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ “เราต้องออกแบบนโยบายที่เหมาะกับโครงสร้างครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลง”
  4. สกว.ผนึกกำลังสทท.พัฒนาท่องเที่ยวไทย
  5. สกว.เปิดตัวศูนย์ข้อมูล-คู่มือต้านแผ่นดินไหว