Promoting Life Sciences Innovation with Investment

นักวิจัย สกว. แสดง 2 ผลงานวิจัยเด่นในโครงการ “การส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้านการลงทุน” (Promoting Life Sciences Innovation with Investment) เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพในเชิงพาณิชย์ ตอบรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

บก.จร. จับมือ สกว. ต่อยอดจ่าเฉย ลุยจับ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อค

thailand motorcycle helmet detection system

บก.จร. จับมือ สกว. พัฒนาจ่าเฉยอัจฉริยะ ‘ระบบตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ’ ทั้งระบบการตรวจสอบ ถ่ายภาพจากหลายกล้อง และประมวลผลก่อนออกใบสั่ง นำร่องที่แยกโบสถ์แม่พระ หวังลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ดีเดย์จับปรับสงกรานต์นี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. นำเสนอ 4 งานวิจัย SRI ฉบับสมบูรณ์เพื่อ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

สกว. จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จำนวน 4 โครงการ สนองตอบนโยบายภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1_SRI12_Strategic_Industry_Selection.pdf)SRI12-01การคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง50
Download this file (2_SRI12_Labour_Development.pdf)SRI12-02โครงการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพื่อพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง61
Download this file (3_SRI12_Green_Automotive_Industry.pdf)SRI12-03การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย74
Download this file (4_SRI12_IOT_and_Smart_City.pdf)SRI12-04การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ฯ144

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ NAFRI (สปป. ลาว) ทำวิจัยขจัดความยากจน

สกว. จับมือ NAFRI ดันงานวิจัยไทยสู่ลาว ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร และการศึกษา ด้วยทุนโครงการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดความรู้จากงานวิจัย สกว. สู่ “ทางออกการศึกษาไทย”

สกว. จัดเสวนาเรื่อง “7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย” เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวที คปก. สัญจร เสริมแกร่งพัฒนาสังคม แนะคิดนอกกรอบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

สกว. จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดพื้นที่ให้อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกร่วมพัฒนาสังคมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ชี้นักวิจัยต้องกล้าคิดนอกกรอบ ยืดหยุ่น มีหลายมิติ และเชื่อมโยงความรู้ ตีแผ่การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นนโยบาย “ปะผุ” ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเหมือนนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นิวซีแลนด์กับการปฏิรูปประเทศ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยกรณีบทเรียนการปฏิรูปประเทศนิวซีแลนด์ในมิติต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประเด็นการปฏิรูปในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย

อ่านเพิ่มเติม...

21 กุมภาฯ วันภาษาแม่สากล มหิดลชู “ภาษาแม่” เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ ท่ามกลางความแตกต่างของผู้คน

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับ สกว. และ ยูเนสโก (UNESCO) จัดงานประชุมเสวนา วันภาษาแม่สากล ผู้เชี่ยวชาญชี้ ภาษาบนโลกนี้จะตายไปกว่า 90% ภายในศตวรรษที่ 21 หากขาดการอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผนึกพลัง 5 หน่วยงานขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ

MOU of Promoting Life Science Innovation with Investment Promoting I with I

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ภูมิใจนำเสนองานเสวนาคุณภาพ “7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย” ณ มศว. ประสานมิตร

เกือบล้านวิว สองหมื่นแชร์ "เรื่องสยองการศึกษาไทย" หนังสั้นที่ครู นักเรียน และประชาชนให้ความสนใจแพร่กระจายให้ขนลุกขนพองกันถ้วนหน้า แต่เราไม่หยุดไว้ที่ "ปัญหา" ขอชวนกันมาร่วมหา "ทางออก" ด้วยกันในงานเสวนาคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_of_Thai_Educational_Reform_Talk.pdf)Talk Agendaกำหนดการงานเสวนา "7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย" วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 256048

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย
  2. ศิลปินพื้นบ้านจับมือคนรุ่นใหม่จัดละครหุ่นร่วมสมัย
  3. สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”
  4. “Marine Knowledge Hub” เพจฮับความรู้เรื่องทะเลไทย
  5. 4 ชุมชนริมเจ้าพระยา เตรียมทำวิจัยสร้างตัวตนในสังคมการพัฒนา