สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สวทช. อวดโฉมสินค้าในนวัตกรรมในงาน THAIFEX

สกว. จับมือ สวทช. หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม อวดโฉมในงาน THAIFEX ที่เมืองทองธานี พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐากรากของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - ศาลปกครอง เปิดมิติใหม่ ร่วมเป็น ‘ต้นแบบ’ ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย

31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการศาลปกครอง และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย” ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ สกว. ณ อาคารศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนชุมชนนางเลิ้ง ทำวิจัยฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” หวังสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ หรือ ชุมชนพี่เลี้ยง หนุนชุมชนเมืองฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยเผย “โมเดลธุรกิจไฟฟ้าแบบใหม่” ประชาชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองไม่ง้อรัฐ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประชุมสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทิศทางและรูปแบบการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้าที่นำไปสู่ความพร้อมของสังคมทุกภาคส่วน ต่อการ เปลี่ยนพลิกโฉม ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จ.ภูเก็ต พัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทซิตี้”

Phuket Smart City

สกว. และ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนามร่วมพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่ “สมาร์ทซิตี้” รับ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เติบโต อย่างยั่งยืน ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องโครงการจัดระบบขนส่งมวลชนต่อยอดจาก “สมาร์ทบัส” ทั้งจุดเช็คอินเชื่อมต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่สนามบิน และสถานีศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง-พื้นที่รอบสถานีขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สศช. สานพลัง สกว. - UNFPA ระดมสมองร่างแผนประชากร

สศช. จับมือ สกว. และ UNFPA จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี “มีชัย” ชี้การแก้ปัญหาอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่รัฐบาล ประชาชนเจ้าของประเทศต้องมีส่วนร่วม แนะปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาเด็ก สร้างอาชีพในชุมชนเพื่อลดการละทิ้งถิ่นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

HITAP จับมือ สกว. ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ ผลิตงานผ่านทุน ‘ทิ้งหิ้งลิงก์นโยบาย’

ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายที่ ขาดข้อมูลพื้นฐานจากการวิจัย หรือการทำงานวิจัยแบบ “ขึ้นหิ้ง” ใช้จริงไม่ได้ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้นโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” จึงเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จาก ศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้านักวิจัยฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “คอนกรีตพรุน” เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ ผ่านต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ซึ่งคอนกรีตพรุนสามารถระบายน้ำได้ดี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า และยังมีระบบการจัดการน้ำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดหลุมขรุขระ การทรุดตัวของวัสดุรองชั้นผิวทาง น้ำบางส่วนยังสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน เป็นนวัตกรรมของระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรกรศรีสะเกษ ผลิต “ไก่เนื้อโคราช” ได้เองเป็นที่แรกของไทย

สกว. จับมือ มทส. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ไก่เนื้อโคราช” แก่เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ผลิตลูกไก่เนื้อโคราชรายแรก หวังขยายผลทางเลือกอาชีพกับเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. MOU การวิจัยเพื่อพัฒนาท่องเที่ยว 4.0
  2. งานวิจัย “ตะขาบน้ำตก” ติดท็อปเทนสปีชีส์ใหม่โลก
  3. สกว. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ
  4. อบจ. ศรีสะเกษ หนุนเสริมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มุ่งพัฒนาต้นกล้าเยาวชนคนอีสานให้กล้าคิด กล้าพูด
  5. “สกว.-นิด้า” จัดถก สื่อกระแสหลักในยุคประเทศไทย 4.0