แวดวงวิชาการศิลปะเมืองไทย เปิดตัวหนังสือวิจารณ์งานศิลป์

สกว. ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา” จัดงาน สนทนาสาธยายว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ นำเสนอองค์ความรู้ในแวดวงการวิจารณ์งานศิลปะในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือวิจารณ์ศิลปะ 4 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม...

นำร่องระบบเซ็นเซอร์แก้ปัญหาหมอกควัน พื้นที่กว่า 95 จุดใน จ.น่าน

สกว. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันด้วยนวัตกรรม อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเชื่อมต่อกับ Cloud แบบ Real Time เพื่อตอบสนองต่อการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดการปฏิรูปนิวซีแลนด์สู่ประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. จัด TRF Forum “ปฏิรูปนิวซีแลนด์: นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย” หวังส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ และการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สานพลังประชารัฐ ปลูกป่าในเมืองสู่ไทยแลนด์ 4.0

สกว. จับมือ นิเทศนิด้า และ วารสารฯ มธ. สานพลังประชารัฐเปิดเวที “ป่าในเมืองกับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” และนิทรรศการภาพถ่าย “ป่า-เมือง-คน” หวังกระตุ้นให้สาธารณะเห็นความสำคัญของป่าในสังคมเมือง ขณะที่ กทม. ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 9 ตร.ม. ต่อคนในอีกสิบปี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยชี้ชัด จีนตั้งใจตรึงความเป็นมหาอำนาจ 'มังกร' ตัวใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

สกว. จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทุนนิยมจีนแผ่นดินใหญ่ต่อการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ในมุมมองทั้ง “ความสำเร็จ” และ “ความล้มเหลว” ที่มีผลต่ออาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

อ่านเพิ่มเติม...

กสิกรไทย จับมือ สกว. ปลูกต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กไทย 4.0

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน “เพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อเรียนรู้และผลที่เกิดจากกระบวนการการศึกษาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในระยะ 4 ปี อันจะเป็นการต่อยอดสู่นโยบายการศึกษาสำหรับเด็กไทย 4.0 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายวิบูรณ์ คูสกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย คณะครู นักเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผนึกกำลัง สวทน. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

สกว. พร้อมผนึกกำลัง สวทน. สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ในเวที “Talent Mobility for Food Innovation 2017” หวังเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยแนะจัดตั้ง “กองทุนน้ำ” เพื่อการแบ่งสรรปันส่วนน้ำอย่างเป็นธรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ เนื่องในวันน้ำโลกในประเด็น “การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่” เพื่อยกระดับความสามารถในการวางแผนน้ำทั้งระดับประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และลุ่มน้ำ ให้รับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงเรื่องน้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01_World_Water_Day_20170322.pdf)01. 8th WWDการวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่87
Download this file (02_World_Water_Day_20170322.pdf)02. 8th WWDวันน้ำโลก 2560 (World Water Day 22 March 2017 Waste Water)108
Download this file (03_World_Water_Day_20170322.pdf)03. 8th WWDเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ54
Download this file (04_World_Water_Day_20170322.pdf)04. 8th WWDการบริหารจัดการน้ำในบริบทของการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่55
Download this file (05_World_Water_Day_20170322.pdf)05. 8th WWDจังหวัดพัทลุง55
Download this file (06_World_Water_Day_20170322.pdf)06. 8th WWDกลยุทธ์และแผนการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน107
Download this file (07_World_Water_Day_20170322.pdf)07. 8th WWDการวางแผนน้ำเพื่อบูรณาการกับการวางแผนระดับพื้นที่48
Download this file (08_World_Water_Day_20170322.pdf)08. 8th WWDมุมมองสถานการณ์น้ำในมิติเศรษฐกิจสังคม110
Download this file (09_World_Water_Day_20170322.pdf)09. 8th WWDการสนับสนุนการวางแผนน้ำและเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง49
Download this file (10_World_Water_Day_20170322.pdf)10. 8th WWDโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท121

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ระดมสมองปรับยุทธศาสตร์การวิจัย แก้ปัญหาทุกภาคส่วน - ผลงานจับต้องได้

สกว. จัดเวทีระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับความต้องการของทุกภาคส่วนและใช้ประโยชน์มากขึ้น ประธานทีดีอาร์ไอให้โจทย์ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต้องมี “ผลงานความสำเร็จที่จับต้องได้และเกิดผลกระทบจริง” ขณะที่ภาควิชาการ เอกชน และประชาสังคม กระตุ้นให้ทำงานรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผนึกกำลัง กยท. ทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา

สกว. จับมือ กยท. สร้างเครือข่ายทำยุทธศาสตร์การวิจัยตลอดห่วงโซ่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบและก้าวพ้นวิกฤต

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทอพ. สานพลังรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่าและพอเพียง
  2. ยลเสน่ห์งานศิลป์และการพัฒนาตามรอยเส้นทางทรงงาน
  3. สกว. ทำเมนูดูแลเข่า - พัฒนาแอพ ฟื้นฟูผู้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  4. พัฒนา “มันสมองของประเทศ” ด้วยหลักสูตร ‘นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม’
  5. สกว. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล