เกษตรฯ จับมือ สกว.ทุ่ม 100 ล้าน สร้าง ป.เอก สู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’

สกว. ขานรับยุทธศาสตร์ A4 ของกระทรวงเกษตรฯ ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จับมือ กรมวิชาการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับ “ปริญญาเอกสาขาสำคัญที่ขาดแคลน” รวมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญนักวิจัยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย หนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย ป.เอก

สกว. เปิดเวทีประชุมวิชาการ คปก. น้อมนำบทเรียนจาก “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาทุนมนุษย์ระดับปริญญาเอก หวังให้ผลิตงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นและทั่วโลกร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

สศช. สานพลัง สกว. - UNFPA ระดมสมองร่างแผนประชากร

สศช. จับมือ สกว. และ UNFPA จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี “มีชัย” ชี้การแก้ปัญหาอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่รัฐบาล ประชาชนเจ้าของประเทศต้องมีส่วนร่วม แนะปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาเด็ก สร้างอาชีพในชุมชนเพื่อลดการละทิ้งถิ่นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

MOU การวิจัยเพื่อพัฒนาท่องเที่ยว 4.0

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานพลัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สกว. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทยสู่ “ท่องเที่ยว 4.0” เติบโตอย่าง “ยั่งยืน” และ “มีคุณภาพ” รองนายกฯ ตั้งเป้า ท่องเที่ยวไทยทำรายได้ติด 1 ใน 10 ของโลกในอีกสิบปีข้างหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัย “ตะขาบน้ำตก” ติดท็อปเทนสปีชีส์ใหม่โลก

นักวิจัย สกว. จากจุฬาฯ สร้างชื่อก้องโลกอีกครั้ง ส่ง “ตะขาบน้ำตก” ขึ้นแท่น 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP TEN NEW SPECIES AWARD BY IISE พร้อมประกาศต่อยอดร่วมมือกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการ สกัดและใช้ประโยชน์จากพิษตะขาบ อีกหนึ่งความสำเร็จฉลองการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบหนึ่งศตวรรษ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16