สกว. มุ่งพัฒนา “TRF Index” ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

TRF Index

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุม “โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่แสดงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Evaluation_Dev_of_Quality_Research.pdf)Eva-PPT-01การพัฒนาการประเมินคุณภาพการวิจัยระดับสาขาวิชาของ สกว. : ศ.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์21
Download this file (Details_of_Research_Evaluation_2560.pdf)Eva-PPT-02รายละเอียดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 256031
Download this file (How_to_Apply.pdf)Eva-PPT-03วิธีกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560 20

อ่านเพิ่มเติม...

สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - สวทช. อวดโฉมสินค้าในนวัตกรรมในงาน THAIFEX

สกว. จับมือ สวทช. หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม อวดโฉมในงาน THAIFEX ที่เมืองทองธานี พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุน SME อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐากรากของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - ศาลปกครอง เปิดมิติใหม่ ร่วมเป็น ‘ต้นแบบ’ ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย

31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการศาลปกครอง และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย” ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ สกว. ณ อาคารศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จ.ภูเก็ต พัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทซิตี้”

Phuket Smart City

สกว. และ บจ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนามร่วมพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่ “สมาร์ทซิตี้” รับ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เติบโต อย่างยั่งยืน ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องโครงการจัดระบบขนส่งมวลชนต่อยอดจาก “สมาร์ทบัส” ทั้งจุดเช็คอินเชื่อมต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่สนามบิน และสถานีศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง-พื้นที่รอบสถานีขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 54