ปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. พลังขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

รองเลขา สกอ. ย้ำ “นักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.” เป็นความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และความเป็นเลิศทางวิชาการ ขณะที่ ผอ.สกว. หวังเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การสร้างผลกระทบต่อสังคมได้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ “กปภ.” วิจัยหาความเสียง เพิ่มคุณภาพน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนการวิจัยเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของน้ำประปา ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

อ่านเพิ่มเติม...

สานพลังประชารัฐ ปลูกป่าในเมืองสู่ไทยแลนด์ 4.0

สกว. จับมือ นิเทศนิด้า และ วารสารฯ มธ. สานพลังประชารัฐเปิดเวที “ป่าในเมืองกับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” และนิทรรศการภาพถ่าย “ป่า-เมือง-คน” หวังกระตุ้นให้สาธารณะเห็นความสำคัญของป่าในสังคมเมือง ขณะที่ กทม. ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 9 ตร.ม. ต่อคนในอีกสิบปี

อ่านเพิ่มเติม...

กสิกรไทย จับมือ สกว. ปลูกต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กไทย 4.0

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน “เพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อเรียนรู้และผลที่เกิดจากกระบวนการการศึกษาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในระยะ 4 ปี อันจะเป็นการต่อยอดสู่นโยบายการศึกษาสำหรับเด็กไทย 4.0 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายวิบูรณ์ คูสกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย คณะครู นักเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผนึกกำลัง สวทน. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

สกว. พร้อมผนึกกำลัง สวทน. สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ในเวที “Talent Mobility for Food Innovation 2017” หวังเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 52