3 องค์กรวิจัยจับมือจัด “Thailand Research Week”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Week ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ร่วมกับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นางสาวกุญวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล “นักฟิสิกส์อวกาศ” ผู้ไขปริศนาจักรวาล

“ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล” นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 60 ผู้ไขปริศนา “พายุสุริยะและกัมมันตรังสีรอบโลก”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมี “ความเสี่ยง” ต่อภัยแผ่นดินไหว อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอารามต่างๆ อาจเสียหายหรือพังทลายลงมาได้เมื่อเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรง นำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค้นนวัตกรรม “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” ซึ่งมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งคณะวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตามและการคิดคำนวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสาหรับจักรยานยนต์รับจ้างสาหรับประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย” โดยสร้างเป็นไอทีแพลตฟอร์มขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จาก ศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้านักวิจัยฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “คอนกรีตพรุน” เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ ผ่านต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ซึ่งคอนกรีตพรุนสามารถระบายน้ำได้ดี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า และยังมีระบบการจัดการน้ำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดหลุมขรุขระ การทรุดตัวของวัสดุรองชั้นผิวทาง น้ำบางส่วนยังสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน เป็นนวัตกรรมของระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17

ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว.

วันที่ 25 - 26 ส.ค. 2560

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2
สยามพารากอน