ชื่อ ฮิต
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ University of California เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 415
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่ Department of Comparative Linguistics, University of Zurich 570
แลกเปลี่ยน ณ OU 231
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 2038
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California , Santa Cruz (UCSC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 1008
ประสบการณ์การทำวิจัยระยะยาวในฝรั่งเศส : อย่างไร และทำไม? 2951
ประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Freiburg University ประเทศเยอรมนี 1558
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยที่ The Scripps Research Institute สหรัฐอเมริกา 1290
เส้นทางจากนักศึกษาสู่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 827
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานในต่างประเทศด้านประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ 1260

Page 1 of 4