นักวิจัยชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นนโยบาย “ปะผุ” ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเหมือนนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นิวซีแลนด์กับการปฏิรูปประเทศ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยกรณีบทเรียนการปฏิรูปประเทศนิวซีแลนด์ในมิติต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประเด็นการปฏิรูปในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯสั่งเร่งทำโรดแมปขับเคลื่อนประเทศใน4เดือน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 16 ธันวาคม 2559, 20:15อ่านแล้ว 1,487 ครั้ง

 

new1912255903

 

"นายกรัฐมนตรี" สั่งทำแผนโรดแมปขับเคลื่อนประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ชี้ต้องสอดคล้องกับเรื่องเร่งด่วน 30 ลำดับ-ยุทธศาสตร์ 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนออกแบบตำรวจ-กกต.ใหม่

3สกว.จัดเวทีอภิปรายสาธารณะนำเสนอชุดโครงการออกแบบประเทศไทยใหม่ แนะให้ปรับโครงสร้างองค์กรตำรวจเพื่อลดการแทรกแซงการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นหุ้นส่วนกับท้องถิ่น ขณะที่การสร้างความเป็นสถาบัน กกต. จะต้องเปิดพื้นที่แก่ภาคประชาชน คงอำนาจใบเหลือง-ใบแดงไม่ใช่ยักษ์ที่ไร้กระบอง

28 กรกฎาคม 2558 --- ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ จัดการประชุมอภิปรายสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการวิจัยบางส่วนของชุดโครงการออกแบบประเทศไทยใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองของไทย อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์และความต้องการของประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้ ตั้งคำถามและตอบคำถามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ

อ่านเพิ่มเติม...

ทีดีอาร์ไอระดมสมองประเมินองค์กรอิสระต้านคอร์รัปชัน

04สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน”  เพื่อประเมินผลการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...) และสำนักงานผู้ตรวจงานแผ่นดิน (สตง.) หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ทั้ง 3 องค์กรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเน้นมิติของการเป็นองค์กรอิสระทางการเมืองทั้งในเชิงอำนาจและทางการเงินได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้ระดมสมองที่หลากหลายประเด็น อาทิ ควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรรมการสรรหาให้หลากหลายขึ้นหรือไม่ ควรมีหลักการอย่างไรในการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...