ขุมทรัพย์รังนกแอ่น “ชาติพันธุ์สัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สกว. จัด TRF Forum “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างความรู้ความเข้าใจอุตสาหกรรมการผลิต และการค้า “รังนก” มูลค่า แสนล้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดการปฏิรูปนิวซีแลนด์สู่ประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. จัด TRF Forum “ปฏิรูปนิวซีแลนด์: นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย” หวังส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ และการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยชี้ชัด จีนตั้งใจตรึงความเป็นมหาอำนาจ 'มังกร' ตัวใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

สกว. จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทุนนิยมจีนแผ่นดินใหญ่ต่อการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ในมุมมองทั้ง “ความสำเร็จ” และ “ความล้มเหลว” ที่มีผลต่ออาเซียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. จัดระดมสมองและอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน “Soft Power” ของไทย จากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา Soft Power

อ่านเพิ่มเติม...

กัมพูชาร่วมมาเลเซียเพิ่มรักษาสิทธิ-ปลอดภัยลูกจ้างแม่บ้าน

โดย : ASEAN Insight

วันที่ 04 สิงหาคม 2559, 01:00

อ่านแล้ว 143 ครั้ง
default bangkokbiznews
 
  

         ในปี 2554 กัมพูชาสั่งยุติการส่งแรงงานไปทำงานเป็นแม่บ้านที่มาเลเซีย หลังพบว่ามีแรงงานจำนวนมากถูกนายจ้างข่มเหง

 

แต่ปัจจุบันกัมพูชาได้หันมาส่งเสริมการส่งออกแม่บ้านไปยังมาเลเซียอีกครั้ง ด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นว่า จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย พร้อมรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่แรงงานพึงได้รับ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 4