สกว.จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2557

           5สกว. มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น 23 โครงการ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความตื่นรู้และความเข้มแข็งให้คนและชุมชน

           21 พฤษภาคม 2558 --- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นต่อสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

มน. ชวนดาวน์โหลด เกม “Sukhothai Adventure” และ “Route 12” บน iOS และ Android

633482 0 1431968107มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) พัฒนาแอพพลิเคชั่น ชวนเล่นเกมปริศนาเพื่อการศึกษา “Sukhothai Adventure” บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรีบนApp Store และ Google Play Store เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบเดิม ๆให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สร้างประสบการณ์ใหม่ให้น่าจดจำ โดย Dr. Antony Harfield และ ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ รวมทั้งทีมวิจัยMobile Computing Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “สุโขทัย แอดเวนเจอร์” เมื่อเดือนมีนาคม 2558ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนนักวิจัยชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก

           5สกว.สนับสนุนชาวบ้าน 6 โซนใน 4 จังหวัดภาคกลาง ทำวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายรักษ์น้ำคลองดำเนินสะดวก หวังยกระดับความรู้ความเข้าใจและร่วมกันแก้ปัญหาน้ำเสียและมลภาวะ เพื่อฟื้นฟูชุมชนให้เป็นแผ่นดินทอง แหล่งท่องเที่ยวฐานเกษตรและวัฒนธรรมคลองดำเนินสะดวก

           20 พฤษภาคม 2558 --- นายวิวัต รุ่งสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอการขับเคลื่อนงานวิจัยน้ำคลองดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยท้องถิ่น เรื่อง “การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดการน้ำและสภาวะแวดล้อมเพื่อความมั่นคงอาหารและเศรษฐกิจชุมชนคลองดำเนินสะดวก” ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและนักวิจัยชาวบ้านในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักห้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของชาวบ้านในการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหา การให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย และระดมแนวทางการแก้ปัญหาโดย สกว. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเครือข่ายวิจัยคลองดำเนินสะดวก โดยมี รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. ร่วมให้ข้อคิดเห็น และ ผศ. ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. เป็นผู้สังเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.แนะซ่อมถนนเสี่ยงยกตัวช่วงร้อนจัด

           3 นักวิจัย สกว.เตือนชาวบ้านอย่าแตกตื่นถนนยกตัว ชี้เกิดจากอากาศร้อนจัดและการออกแบบก่อสร้างไม่ได้มรตรฐาน แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบซ่อมแซม และตรวจสอบถนนที่มีความเสี่ยง พร้อมพิจารณาการควบคุมคุณภาพก่อสร้างเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่

ศ. ดร.อมร พิมานมาศ นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และรองเลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวถนนคอนกรีตที่บ้านนาเกา ต. แกใหญ่ อ.เมือง จ. สุรินทร์ เกิดการยกตัวโค้งนูนขึ้นคล้ายหลังเต่าจนเกิดเป็นโพรงด้านล่าง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดู โดยนำดอกไม้ธูปเทียนมาเซ่นไหว้ตามความเชื่อและศรัทธา โดยหลายรายเชื่อว่ามีพญานาคเลื้อยผ่านใต้ถนนดันให้ถนนยกตัวสูงขึ้น จึงมีการจัดพิธีบรวงสวงเพื่อให้เกิดความสบายใจ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงสร้างอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหว บทเรียนจากเชียงรายและเนปาล

1ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ นักวิจัยร่วมชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงโครงสร้างอาคารที่เสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายและประเทศเนปาลว่า “แผ่นดินไหวไม่ได้ทำให้คนเสียชีวิต แต่โครงสร้างถล่มต่างหากที่ทำให้คนเสียชีวิต” ดูจะมีความเป็นจริงอยู่มาก เพราะธรณีพิบัติที่เนปาลนั้นพบว่าสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตคืออาคารถล่มทับคนทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากมายหลายพันคน ส่วนที่จังหวัดเชียงรายมีผู้เสียชีวิต 1 รายจากผนังบ้านล้มทับ แผ่นดินไหวไม่อาจทำนายได้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร ดังนั้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงทำไม่ได้สำหรับการเตือนภัยแผ่นดินไหว การรับมือแผ่นดินไหวที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้คือ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารบ้านเรือนให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ โดยที่ไม่พังทลายลงไป ซึ่งหมายถึง การออกแบบและก่อสร้างให้โครงสร้างสามารถโยกตัวตามแรงแผ่นดินไหวได้ อาจมีการแตกร้าวหรือปูนกะเทาะหลุดออกบ้าง แต่โครงสร้างยังต้องคงรูปร่างได้อยู่โดยไม่ถล่มราบลงมา

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 3ภาคีหนุนต่อยอดวิจัยพลังงานจากหิ้ง
  2. ผอ.สกว.ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3. มาตรฐานก่อสร้างต่ำ-ขาดความรู้ ปัญหาใหญ่การรับมือแผ่นดินไหว
  4. ทีมวิจัย สกว.ติดตามผล “แผ่นดินไหวเชียงราย” ร่วมออกแบบโรงเรียนที่รับพระราชทานทุนทรัพย์
  5. ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience

Page 1 of 259