ความโปร่งใสทางการคลังและความโปร่งใสในงบประมาณของไทยตามหลักสากล

 

21 กรกฎาคม 2016
 
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.ฐิติมา ชูเชิด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2507255903
 
 ที่มาภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2558) และคำนวณโดยผู้วิจัย
 
โครงการวิจัย การปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง ต้องการวิเคราะห์หาแนวทางสนับสนุนการเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังของประเทศไทย โดยศึกษาระบบงบประมาณของรัฐบาลควบคู่ไปกับการดำเนินการทางงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่มักถูกใช้เป็นช่องทางในการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง อันได้แก่ เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินงานของรัฐบาล โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ ความเห็นในบทความที่นำเสนอนี้เป็นของผู้วิจัย โดยที่ สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

อ่านเพิ่มเติม...

ซีเกทหนุนทำวิจัยร่วม สกว.

ซีเกทหนุนทำวิจัยร่วม สกว.

2507255902

22 ธันวาคม 2559 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านเพิ่มเติม...

สู่อิสรภาพ...สาละวิน

สู่อิสรภาพ...สาละวิน

โดย : ชุติมา ซุ้นเจริญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

22072559

เมื่อรัฐอ้างถึงความมั่นคงทางพลังงาน ชาวบ้านขอยึดหลักความมั่นคงทางอาหาร ทวงถามสิทธิเหนือลำน้ำสายนี้

"จากเทือกเขายิ่งใหญ่หิมาลัย ก่อนละลายเป็นสายธาร จากธิเบตเข้าสู่รัฐฉาน ผ่านชายแดนไทยเมืองแม่สะเรียง สาละวินเป็นพี่แม่น้ำโขง ไหลหล่อเลี้ยงโอบอุษาคเนย์หลากชาติพันธุ์ก่อนสู่ทะเล ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย สาละวินสายน้ำแห่งชีวิต สาละวินสายธารน้ำใจ แต่ผู้คนทำไมใจร้าย ตัดป่าโค่นใบ ถีบไหลลงสาละวิน..."

เสียงใสๆ ของเด็กน้อยชาวปกาเกอะญอบ้านท่าตาฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน ในนามวงเสียงสาละวิน ถ่ายทอดเรื่องราวสายน้ำแห่งชีวิตที่ถูกกระทำย่ำยีจากกลุ่มผลประโยชน์ ท่ามกลางความอึมครึมของข่าวการสร้างเขื่อนฮัตจีที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่สิบกิโลเมตรในเขตประเทศเมียนมา

อ่านเพิ่มเติม...

ม.นเรศวร-ม.พะเยา-สกว.ร่วมทำวิจัย ‘ภูลมโล’ ตั้งเป้าชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน

ม.นเรศวร-ม.พะเยา-สกว.ร่วมทำวิจัย ‘ภูลมโล’ ตั้งเป้าชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน

150725590001

วันที่: 8 ก.ค. 56 เวลา: 13:25 น.

วันที่ 8 กรกฎาคม ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา “การจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนอนาคตในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วยนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, พล.อ. ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริหาร สกว., ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 3, ผู้แทนชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้ประกอบการ, องค์กรด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ปิดทองหลัง ‘เขา’

ปิดทองหลัง ‘เขา’

โดย : ชุติมา ซุ้นเจริญวันที่ 25 มิถุนายน 2559, 08:08อ่านแล้ว 2,903 ครั้ง

1507255901015072559011150725590121507255901315072559014

ก่อนที่ใครๆ จะอยากไปปลูกป่าที่น่าน เด็กบ้านๆ กลุ่มนี้รวมตัวในนาม“นักสืบสายน้ำ” ตามหาบางสิ่งที่หายไป โดยมีผู้ใหญ่เป็นทั้งกองหน้าและกองหนุน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชี้ผล 'ฟ้องหมิ่นประมาท' ไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ตัวเอง แต่เซ็นเซอร์การรับรู้สาธารณะด้วย
  2. แจ่มเลย! ว.ศิลปะ สื่อฯ มช.โชว์เต็ม ทั้งแอปเที่ยวอัจฉริยะ ย้อนอดีต “เชียงใหม่” 200 ปี
  3. สกว.อัดงบวิจัยและพัฒนา8คลัสเตอร์ หวังยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  4. “พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่” TSDF - TRF Sustainability Forum 1/2016
  5. สกว.คว้า2รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น

Page 1 of 136