logotrf

คอลัมน์ ไทยมองไทย: กรับใหญ่ว่องกุศลกิจ 1 ธุรกิจ 1 โรงเรียน (1)

          5e6666e56eeeถ้าไม่ใช่คนพื้นเพชาวบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ยินชื่อนี้แล้ว บางคนอาจคิดว่าเป็นญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งในตระกูลเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลใหญ่ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผลคนล่าสุด


          ไม่ใช่ครับ เป็นชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง ชื่อเต็มๆ ว่า กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


          เป็น 1 ใน 80 โรงเรียนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งและยอมจำนนต่อข้อจำกัด ตอบรับเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นวัตกรรมทางการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปครู ด้วยกระบวนการทำโครงงานฐานวิจัย อย่างกระตือรือร้น


          กรรมการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับฯ และคณะ พากันไปเยี่ยมเยือนเมื่อบ่ายอ่อนๆ ของวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ นวัตกรรม: ป้อนคำหวาน ขนมไร้น้ำตาล

          5e65656eeeนวัตกรรมใหม่ของขนมหวานไทยแบบไร้น้ำตาล สามารถพัฒนาและปรับปรุงสูตรขนมหวานไทยใหม่โดยไม่ใช้น้ำตาล แต่ยังคงเดิมของขนมหวานไทยแท้ ส่งผลดี ทำให้การรับประทานขนมไม่เกิดปัญหาโรคอ้วน หรือเป็นผลเสียต่อสุขภาพ กับขนมไทยแบรนด์"ป้อนคำหวาน"


          แพร ลวณะมาลย์ เจ้าของขนมไทย "ป้อนคำหวาน"ได้เข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัวต่อจากคุณแม่ และได้พัฒนาสูตรขนมหวานแบบใหม่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสามารถพัฒนาขนมหวานไทย คือ "ขนมผิง" สูตรไม่ใช้น้ำตาล โดยได้ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล และได้รสชาติของขนมที่มีความอร่อยเหมือนกับการใส่น้ำตาล แต่สารให้ความหวานจะมีความปลอดภัยต่อผู้รับประทาน ถือเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยที่พัฒนาขนมหวานสูตรไร้น้ำตาลได้

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ เกษตรทั่วไทย: ประดู่หางดำเลี้ยงง่ายไข่ดกเนื้อดี

5e25525ที่กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ได้มีการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ เพื่อหาคำตอบสำหรับการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกร


          ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเป็นไก่พื้นเมืองแท้มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็น 2 ใน 4 พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยไก่ประดู่หางดำทำการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ร่วมมือกันปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ โดยปรับปรุงลักษณะที่สำคัญ 3 ลักษณะคือ "โตดี ไข่ ดก อกกว้าง" ซึ่งเป็นลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด

อ่านเพิ่มเติม...

พระเทพฯเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์งานวิจัย สกว.

            10154003 779271068758559 3448925025558159303 n

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

10154003 779271068758559 3448925025558159303 n            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา ณ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ณ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมและงานโครงการความร่วมมือกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาครัฐต่าง ๆ รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เฝ้าฯรับเสด็จฯ

            นางบังอร เกียรติธนากร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เปิดเผยว่า การทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ครั้งนี้มีงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ขาดแคลนทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย นักวิจัย และองค์ความรู้ทางวิชาการของ สกว. จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะนำปัญหามาเป็นโจทย์วิจัยและสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการนำงานไปใช้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้สามารถนำความรู้จากงานวิจัยในด้านกระบวนการผลิตไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบตัวอื่นในวิธีการเดียวกัน เพื่อให้มีความน่าสนใจและหลากหลายมากขึ้น “ข้อดีของ สกว. คือ มีการเสริมความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อที่จะเป็นหลักประกันแก่ผู้ประกอบการว่าสามารถขายได้จริง ไม่พลาดเรื่องการลงทุน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา ผลงานวิจัยที่ได้จึงมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลว่าการลงทุนด้านวิจัยค่อนข้างใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ หากตลาดไม่ตอบรับก็ต้องทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป”

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ SMEs-FRANCHISE: ก้าวใหม่เส้นจันท์พันธุ์แท้ คุณภาพประกาศชื่อต้นตำรับ

          img0232523เส้นจันท์เป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่ออยู่คู่กับ จ.จันทบุรี มายาวนาน  หนึ่งในผู้ผลิตยุคบุกเบิก คือ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอึ้งฮะเซ้ง(ตรามังกรคู่) ปัจจุบัน ตกทอดมาสู่ทายาทรุ่นสอง ที่ก้าวมาสานต่อ โดยเติมเต็มเรื่องคุณภาพความปลอดภัย คู่เทคโนโลยีผลิตสมัยใหม่ เพื่อขยายตลาดสู่ลูกค้าทั่วประเทศให้รู้จักและจดจำในฐานะต้นตำรับตัวจริง


          โรงงานแห่งนี้ ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีแล้ว  "ประกฤต มัธยสินชัย" ทายาทธุรกิจและเจ้าของคนปัจจุบัน เล่าว่า พ่อและแม่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจันท์ โดยพกวิธีทำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาด้วย เริ่มต้นอาชีพนี้ที่ครัวบ้าน วางขายในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง


          ด้วยคุณสมบัติเส้นเหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กทั่วไป ทำให้มีชื่อเสียงแพร่หลายกลายเป็นหนึ่งในเจ้าดังประจำจังหวัด ถือเป็นส่วนหนึ่งส่งให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของ จ.จันทบุรี มีชื่อที่คนทั่วไปเรียกติดปากว่า "เส้นจันท์"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พัฒนาโมเลกุลสารอินทรีย์ สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  2. คอลัมน์ รู้เหนือ รู้ใต้: น้ำกับความมั่นคง
  3. ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย
  4. อย่าลืมหน้าที่ขจัดคอร์รัปชัน
  5. คอลัมน์ ธุรกิจติดดาว: แผ่นยางพาราธรรมชาติ ในคอกปศุสัตว์

Page 1 of 225