สกว. ระดมสมองปรับยุทธศาสตร์การวิจัย แก้ปัญหาทุกภาคส่วน - ผลงานจับต้องได้

สกว. จัดเวทีระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับความต้องการของทุกภาคส่วนและใช้ประโยชน์มากขึ้น ประธานทีดีอาร์ไอให้โจทย์ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต้องมี “ผลงานความสำเร็จที่จับต้องได้และเกิดผลกระทบจริง” ขณะที่ภาควิชาการ เอกชน และประชาสังคม กระตุ้นให้ทำงานรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผนึกกำลัง กยท. ทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา

สกว. จับมือ กยท. สร้างเครือข่ายทำยุทธศาสตร์การวิจัยตลอดห่วงโซ่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบและก้าวพ้นวิกฤต

อ่านเพิ่มเติม...

ทอพ. สานพลังรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่าและพอเพียง

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาแนะการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนะคาถาเด็ด “ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก คึกครื้น” และหลัก “ทศพิธราชธรรม” ตามรอยพ่อ ขณะที่ 16 ภาคีเครือข่ายสานพลังให้ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการสำคัญในการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ยลเสน่ห์งานศิลป์และการพัฒนาตามรอยเส้นทางทรงงาน

กว่าครึ่งศตวรรษที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ริเริ่มโครงการในพระราชดำริที่สะท้อนถึงความรักความห่วงใยในฐานะแม่ของแผ่นดินที่มีต่อปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ทำเมนูดูแลเข่า - พัฒนาแอพ ฟื้นฟูผู้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ผู้สูงวัยอาจเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหกล้มกระดูกหัก แนะให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้กระดูกพรุนเร็วโดยเฉพาะการดูแลข้อเข่า พร้อมออกแบบ “เมนูดูแลเข่าและบันทึกรัก (สุขภาพ) เข่า” เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกลับมาเดินได้เร็วขึ้น และพัฒนาแอพร่วมกับแพทย์จากวชิรพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนา “มันสมองของประเทศ” ด้วยหลักสูตร ‘นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “มันสมองของประเทศ” เร่งสร้างนักวิชาการเพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม ด้วยหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ครั้งที่ 1

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01_Emeritus_Prof.Dr.Aree_Commun_20170308.pdf)01 08-03-2560งานวิจัยเชิงเศรษฐกิจชุมชน : จุดเชื่อมต่อของนักวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน191
Download this file (02_Piyawat_Boon-Long_20170308.pdf)02 08-03-2560หลักการและแนวทางการทำงานวิชาการเพื่อสังคม88
Download this file (03_Peeradet_20170308.pdf)03 08-03-2560การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)109
Download this file (04_Peeradet_20170309.pdf)04 09-03-2560สรุปคะแนนภาพรวมของข้อเสนอโครงการ72
Download this file (05_Peeradet_20170309.pdf)05 09-03-2560การคัดเลือกโจทย์วิจัยอย่างมีส่วนร่วม128
Download this file (07_Prof.Dr.Aree_Wiboonpongse_20170309.pdf)07 09-03-2560สรุปแนวทางการดาเนินการต่อไป76
Download this file (06_Peeradet_20170309.pdf)06 09-03-2560เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอก63

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล “สกว. องค์กรธรรมาภิบาล: การให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต” จัดโดยคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

อ่านเพิ่มเติม...

ยกระดับการจัดการน้ำด้วยชุมชนและท้องถิ่น

ปัจจุบันประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก ประสบกับปัญหาของทรัพยากรน้ำของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญ 3 เรื่องได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเช่น ในปี 2554 สร้างความเสียหาย 1.14 ล้านล้านบาท และ ในปี 2558-2559 เกิดความเสียหายจากภัยแล้งไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยแลนด์ 4.0 เร่งลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ เพิ่มอัตราครูสอนผู้พิการ

Thailand Decreasing Disabled Inequality by Increasing Teachers for Disabled

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีเสวนา TRFForum “แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้” เพื่อนำเสนอผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ ด้วยเล็งเห็นว่าผู้พิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้อง ย่อมมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

3 นักวิจัยรุ่นกลางพิชิตเงินแสน ประชันไอเดียขายงานโดนใจ

ครั้งแรกของเมืองไทย! กองทุนนิวตัน บริติช เคานซิล จับมือกับ สกว. จัดเวทีให้นักวิจัยรุ่นกลางมาประชันขายงานวิจัยให้โดนใจกรรมการภายใน 5 นาทีภายใต้โจทย์แก้ปัญหาของประเทศและสังคมในมุมกว้าง หวังกระตุ้นให้สื่อสารงานวิจัยที่สร้างแรงกระเพื่อมและเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ายสุด 3 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทคคว้าเงินแสนไปครอง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พวอ. หนุนผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจปั้นเงินล้าน
  2. สวทช.-สกว. เดินหน้าเฟส 2 ช่วย SME ‘ปอย ตรีชฎา’ ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  3. Promoting Life Sciences Innovation with Investment
  4. บก.จร. จับมือ สกว. ต่อยอดจ่าเฉย ลุยจับ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อค
  5. สกว. นำเสนอ 4 งานวิจัย SRI ฉบับสมบูรณ์เพื่อ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

Page 1 of 91