สกว.จับมือทอมป์สัน รอยเตอร์ สร้างฐานข้อมูลสนับสนุนทุนวิจัย

             IMG 1764สกว. ลงนามร่วมกับ ทอมป์สัน รอยเตอร์ พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจสนับสนุนทุนวิจัย หวังผลักดันยุทธศาสตร์ สกว. ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทิศทางที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด

            28 เมษายน 2558 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนายแอนดรูว์ โยว หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์อาเซียน บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. และบริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ (ผู้ให้บริการฐานข้อมูลรายใหญ่ของโลก และผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Web of Science) เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนตามยุทธศาสตร์ของ สกว. และให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.ชี้เนปาลขาดทรัพยากรป้องกันแผ่นดินไหว

img007ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. จากมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลว่าเกิดขึ้นจากแผ่นพื้นทวีปอินเดียเคลื่อนตัวไปทางเหนือเข้าหาแผ่นเปลือกโลกใต้ทิเบตด้วยความเร็วประมาณ 4–5 ซม. ต่อปี โดยพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้เป็นเวลานานนั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมานั้นมีความตื้นเพียงแค่ 15 กม.จากผิวดิน ซึ่งถือว่าตื้นมากและอาจสร้างความเสียหายและทำลายอาคารบ้านเรือนบริเวณเขตแผ่นดินไหวได้

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยสกว.ชี้10เมืองเนปาลพท.เสี่ยง แนะไทยควรรับมือแผ่นดินไหววงกว้าง

3กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ นักวิจัยในชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในทางวิชาการแล้วแผ่นดินไหวที่เนปาลไม่เกี่ยวข้องกันกับประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในอีกที่ซึ่งห่างไกลกันนับพันกิโลเมตรได้ แต่ถ้าเป็นระยะใกล้เช่น 100 กิโลเมตรสำหรับแผ่นดินไหวมากกว่า 7.0 ยังพอเป็นไปได้

อ่านเพิ่มเติม...

'Farmer Shop' โมเดลร้านค้าปลีกชุมชนจากงานวิจัย ภายใต้แนวคิด 'เป็นธรรมกับผู้ผลิต เป็นมิตรกับผู้บริโภค'

10590532 1003009783051352 6155397581448204098 n18 เมษายน 2558 -- พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) ดารา - นักแสดง เข้าร่วมงานนิทรรศการ 'สุขใจไทยแลนด์' ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุทยานการเรียนรู้ ( ที เค พาร์ค) ณ ลานสานฝัน ที เค พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมเปิดบูธ แสดงสินค้าจากร้าน Farmer shop ที่ตนเองเป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ Farmer shop ถือเป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือก จากโครงการวิจัยของ สกว. และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการนำร่อง พัฒนาตัวแบบร้านค้าปลีกชุมชน ที่นำแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้ผลิต คือเกษตรกร ถูกรับซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรม และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแด่สมเด็จพระเทพฯ

            IMG 1701สกว.ทูลเกล้าฯ ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล เนื่องจากทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นนักวิจัยที่ดีและประยุกต์ใช้ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ พร้อมนำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหาร นักวิจัย พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออันเป็นผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. The Research System Reform: Paradigm shift and the Challenges
  2. อนาคตการกระจายอำนาจของไทยเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ?
  3. เวทีน้ำ สกว. เชื่อมโยงโครงข่ายจากพื้นที่สู่นโยบายประเทศ
  4. การประชุมวิชาการ “Pediatric Research Day”
  5. สกว.หนุนแผนรับมือนักท่องเที่ยวจีน-แนะมารยาทที่ดี

Page 1 of 257