logotrf

งานวิชาการ สกว.มุ่งครัวไทยครัวโลก ช่วยเหลือชุมชน-ขึ้นห้างแข่งขันได้จริง

           00223 ตุลาคม 2557 --- ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” ครั้งที่ 14 และมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางของ สกว. ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย  เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนได้พบปะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการสร้างเครือข่ายและแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้รับทราบนโยบาย ตลอดจนผลการดำเนินงานของโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และทุนเพิ่มขีดความสามราถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา และให้นักวิจัยได้รับคำแนะนำและหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายของผู้รับทุน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักวิจัยของประเทศไทยที่มาร่วมงานครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคต”

img161057-00116 ตุลาคม 2557 – ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคตซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติและ สกว. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจจัยและผู้สนใจได้รับฟังแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวลและความคาดหวังจากอีกภาคส่วนสำคัญที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกัน รวมถึงหารือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อ สกว. และองค์กรเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปและเชื่อมต่องานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (01_AJChancharat.zip)01_AJChancharat.zip“สกว. กับการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ436 kB15
Download this file (02_MrWichai.zip)02_MrWichai.zip“การเชื่อมต่อโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ กับการปฏิรูปภาคเกษตรไทย” โดย คุณวิชัย อัศรัสกร 11716 kB29
Download this file (03_MrJane.zip)03_MrJane.zip“Food, Energy & Water Securities ความท้าทายของภาคเกษตรไทย” โดย คุณเจน นำชัยศิริ 2219 kB16
Download this file (Schedule.pdf)Schedule.pdfกำหนดการประชุม142 kB18

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมกับเครือข่าย ททท. จัดเสวนา“ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ ปัตตานี

PNOHT571013001026701สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ ปัตตานี

วันนี้ (13 ตุลาคม 2557) ที่ ห้องประชุม โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวโดยมี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

Expert Consultation Workshop on Agri-Food for a Better Health: From Seed Industry to Nutritional Security

020352

International Research and Innovation Network Development (IRIND)

Expert Consultation Workshop on

Agri-Food for a Better Health: From Seed Industry to Nutritional Security

29-30 September 2014

Grand Millennium Sukhumvit Bangkok

อ่านเพิ่มเติม...

จัดเสวนา “ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ปัตตานี

                e25e  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว”  ที่ปัตตานี

                 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00น. ที่ ห้องประชุม โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” โดยมี  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดบรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”
  2. สกว.เสนอแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบ “ไม่เสียของ”
  3. ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส ศ. ดร.ผดุงศักดิ์
  4. สกว.ร่วมจัดงานวันท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวโลก
  5. สกว.ทำแผนรับมือภัยพิบัติหาดใหญ่

Page 1 of 245