NewtonFund-TRF PhD Placement Information’s Day

           P8220474 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และบริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครทุนนิวตันสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการไปศึกษาและทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี ศ. ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ คปก. และ รศ. ดร.อาทิวรรณ   โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คปก. ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมเมอร์เคียวแอนด์ไอบิส

อ่านเพิ่มเติม...

ศิริราช-สกว.ตั้งเครือข่ายวิจัยนานาชาติ “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง”

           2คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จับมือ สกว. จัดตั้งเครือข่ายวิจัยนานาชาติ “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง” ซึ่งเป็นการรักษาแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศ และสหรัฐ-อังกฤษ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

            25 สิงหาคม 2558 --- ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งเครือข่ายวิจัยนานาชาติ: ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่  เรียกว่า เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดทั้งระดับในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาเพื่อนำมาใช้รักษาจริงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโรคมะเร็งแต่ละชนิดในผู้ป่วยแต่ละคน  และในแต่ละประชากรมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งในคนไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้ร่วมและเสริมวิธีการรักษาแบบมาตรฐานในปัจจุบัน  โดยคณะผู้วิจัยคาดว่าวิธีรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถจะนำมาใช้รักษาจริงกับผู้ป่วยภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

ฉากทัศน์อนาคตสังคมไทยติดกับดัก นักวิจัยชี้ทรัพยากรมนุษย์ปัญหาหลัก

          2 เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ชี้ฉากทัศน์ไทยใน 30 ปีข้างหน้า ถึงโชติช่วงแต่ไม่ชัชวาล ยังติดกับดักรายได้ปานกลางและทรัพยากรมนุษย์ เมืองจะกลืนชนบทและยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ผลิตภาพต่ำ อุตสาหกรรมไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โต

ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวถึงฉากทัศน์ของประเทศไทยใน 30 ปีข้างหน้า ระหว่างการประชุมระดมความคิดเห็นและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ภายใต้โครงการความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สกว. ว่าเป้าหมายของการวิจัยนี้คือ การเข้าใจปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคต โดยการประมวลและจัดการความรู้เพื่อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะที่ดีสำหรับอนาคต และสร้างฉากทัศน์เกี่ยวกับอนาคตและจุดคาดงัดของการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

อ้วน-ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลต่อการเรียนรู้จดจำในเพศหญิง

           2นักวิจัย สกว.ชี้หญิงที่มีภาวะอ้วนและการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการตัดรังไข่ ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ความเครียด และส่งผลต่อการเรียนรู้จดจำ แนะลดอาหารไขมันสูงและหมั่นออกกำลังกายเพื่อลดภาวะเสี่ยง

            ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาวะอ้วนเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินทั้งในเนื้อเยื่อส่วนปลายและในสมอง ทั้งยังทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเซลล์และเป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์  ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้จดจำ นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าภาวะอ้วนเพียงอย่างเดียวหรือการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในเพศหญิงจากการตัดรังไข่หรือจากภาวะหมดประจำเดือนเพียงอย่างเดียวจะส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้จดจำผ่านทางการสูญเสียการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมพัส ซึ่งเป็นสมองที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้จดจำ โดยในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ฮิปโปแคมพัสนับเป็นหนึ่งในบริเวณของสมองที่ถูกทำลาย ทำให้มีปัญหาด้านความจำและการกำหนดทิศทางในระยะแรกของโรค นอกจากนี้ฮิปโปแคมพัสอาจถูกทำลายได้จากภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อยสมองอักเสบ หรือภาวะชักส่งผลให้ผู้ป่วยจะมีอาการสูญเสียการเรียนรู้จดจำได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดตัวหนังสืออาเซียนสู่การเป็นประชาคม

           4สกว.จัดเวทีสาธารณะเปิดตัวหนังสือ “อาเซียนสู่การเป็นประชาคม ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม”  จับตาความเคลื่อนไหวและความท้าทายในประเด็นสำคัญโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ประชาคมสิ้นปีนี้

          14 สิงหาคม 2558 --- ศ. ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีสาธารณะ สกว.-อาเซียน ครั้งที่ 2 เปิดตัวหนังสือ อาเซียนสู่การเป็นประชาคม ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมซึ่งจัดทำโดยโครงการ จับตาอาเซียนภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นการแนะนำและนำเสนอสาระความรู้จากหนังสือ พร้อมทั้งมีการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญถึงความเคลื่อนไหว ความพร้อมและแนวโน้มความท้าทายในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ล่าสุดต่อสาธารณชน อันจะสามารถนำไปสู่การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.ร่วมสานพลังพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูชีวิตและทรัพยากรทุ่งใหญ่นเรศวร
  2. ไทย-จีนจับมือมุ่งเป้าทำวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. ดันพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ.กระบี่
  4. สธ.หนุน HITAP ตรวจตาเด็ก-คัดกรองยีน ชี้ตัดแว่นไม่ผิดเสี่ยงภาวะตาขี้เกียจ-ตาบอด
  5. นักวิจัยชี้ ‘ชีวมวล’ เป็นพลังงานทดแทนคุณภาพดีแต่มีมูลค่าการลงทุนสูง

Page 1 of 267