logotrf

ศอ.บต. สานต่อ งานวิจัยเครือข่ายครู 3 จว. ชายแดนใต้ ขับเคลื่อนให้เด็กจบ ป.6 อ่านไทยออกเขียนไทยได้

img010เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในเวทีการประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายครูเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้    ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้การจัดการความรู้ : กรณีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี”  การประชุมดังกล่าว    จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันนำไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยทุนความรู้ ตลอดจนผลักดันการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวิจัย การถอดบทเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนและการศึกษาไทย โดยมี ดร. เรชา ชูสุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานในจังหวัดนราธิวาส พบว่าปัญหาการศึกษาในพื้นที่เป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาช่วยแก้ปัญหา ตัวเลขด้านคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสะท้อนผ่านผลสอบโอเน็ตของเด็กนักเรียนจังหวัดนราธิวาสยังคงอยู่อับดับรั้งท้าย (อันดับที่ 77 ของประเทศ)  ทางจังหวัดถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งปรับวิธีการจัดการศึกษาใหม่พร้อมทั้งเสนอโรดแมปด้านการศึกษาของจังหวัดทั้งในระยะสั้น ที่เน้นโครงการที่พร้อมดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน อาทิเช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาครูแกนนำ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระยะกลาง คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการทำโรงรียนคู่ขนาน ที่ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนดัง 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานวิจัย สกว. คว้าเหรียญทองงานประกวดเทคโนโลยีระดับโลก

          1111คณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายงานผลการประกวดเทคโนโลยีระดับโลก The 10th Taipei International Invention Show & Technomart -- INST2014 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ว่านักวิจัยไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. สามารถคว้ารางวัลในงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศไต้หวัน (the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

รศ. ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง นักวิจัย สกว. เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 10  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2557 Taipei World Trade Centre (TWTC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ภายในงานมีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมออกบูธแสดงผลงานมากกว่า 1,000 บูธ ประกอบด้วยผลงานและสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น มีผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละปีประมาณ 2–3 หมื่นคน โดยมีประเทศที่ได้รับเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงครั้งนี้รวมกว่า 15 ประเทศ  อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ฮังการี  ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ โปแลนด์  รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

อ่านเพิ่มเติม...

เชิดชูนักสหกรณ์-สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 57 สกว.หนุนปฏิรูปการสหกรณ์ไทยก้าวสู่เออีซี

           12 6สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 พร้อมจับมือ สกว. และภาคีเครือข่ายคืนความสุขให้ประชาชนในการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูงและพร้อมก้าวสู่เออีซี มุ่งนำนวัตกรรมและทางเลือกใหม่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

          17 กันยายน 2557 --- ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 และเปิดการเสวนาวิชาการประจำปีหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนักวิจัย นักสหกรณ์ ผู้นำชุมชนและนักพัฒนาจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน ร่วมงาน เพื่อเปิดเวทีเรียนรู้สู่สังคมในการนำงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันสำหรับแนวทางการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง อีกทั้งเผยแพร่ชุดความรู้จากผลงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยในชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7”

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวหนังสือมังกรหลากสี ตีแผ่อิทธิพลจีนในอุษาคเนย์

        9615 กันยายน 2557 – ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “มังกรหลากสี” จากผลงานวิจัยเรื่องมังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาติ นำโดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับเสวนาร่วมกับ รศ.พรชัย ตระกูลวรนานนท์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การอภิปรายเรื่อง “ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรด้านกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

22.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงกล่าวว่า บัณฑิตทุกคนมุ่งมั่นศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา เราอยากได้ปริญญา แต่เราจะมั่นใจได้มากน้อยเพียงใดว่า เราจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้ การทำงานวิจัยเป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้รับปริญญา  วิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำประเทศออกจากกับดับที่ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้น้อย (Middle Income Trap: MIT)  ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อยกระดับจากการผลิตที่เดิมใช้ทรัพยากรราคาถูกและเป็นแค่ประเทศที่รับจ้างผลิต ให้หันมาเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมองว่า คปก. น่าจะมีส่วนในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้เราควรส่งเสริมให้ประชากรมีวัฒนธรรมในการทำงานหนัก หลายครั้งที่มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ เขาบอกว่าเรามีความคิดดีไม่แพ้ชาติอื่น แต่เราขาดวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานน้อยกว่าเขาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต”
  2. คปก.เร่งผลิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพเสริมทัพพัฒนาประเทศ
  3. ข้าวไทยสู่สากล
  4. ระดมสมองยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสเอเชีย
  5. สกว. จับมือรามจิตติ สรุปโครงการ จับกระแสการศึกษาโลกในรอบ 3 ปี

Page 1 of 241