ผอ. สกว. เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience

DSC 7069ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดงานประชุมประจำปีทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขา Neuroscience ของ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ เรื่อง "Melatonin and other factors as the potentially useful agents in attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือทอมป์สัน รอยเตอร์ สร้างฐานข้อมูลสนับสนุนทุนวิจัย

             IMG 1764สกว. ลงนามร่วมกับ ทอมป์สัน รอยเตอร์ พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจสนับสนุนทุนวิจัย หวังผลักดันยุทธศาสตร์ สกว. ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทิศทางที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด

            28 เมษายน 2558 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนายแอนดรูว์ โยว หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์อาเซียน บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. และบริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ (ผู้ให้บริการฐานข้อมูลรายใหญ่ของโลก และผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Web of Science) เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนตามยุทธศาสตร์ของ สกว. และให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินผลการวิจัย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.ชี้เนปาลขาดทรัพยากรป้องกันแผ่นดินไหว

img007ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. จากมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลว่าเกิดขึ้นจากแผ่นพื้นทวีปอินเดียเคลื่อนตัวไปทางเหนือเข้าหาแผ่นเปลือกโลกใต้ทิเบตด้วยความเร็วประมาณ 4–5 ซม. ต่อปี โดยพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้เป็นเวลานานนั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมานั้นมีความตื้นเพียงแค่ 15 กม.จากผิวดิน ซึ่งถือว่าตื้นมากและอาจสร้างความเสียหายและทำลายอาคารบ้านเรือนบริเวณเขตแผ่นดินไหวได้

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยสกว.ชี้10เมืองเนปาลพท.เสี่ยง แนะไทยควรรับมือแผ่นดินไหววงกว้าง

3กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ นักวิจัยในชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในทางวิชาการแล้วแผ่นดินไหวที่เนปาลไม่เกี่ยวข้องกันกับประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในอีกที่ซึ่งห่างไกลกันนับพันกิโลเมตรได้ แต่ถ้าเป็นระยะใกล้เช่น 100 กิโลเมตรสำหรับแผ่นดินไหวมากกว่า 7.0 ยังพอเป็นไปได้

อ่านเพิ่มเติม...

'Farmer Shop' โมเดลร้านค้าปลีกชุมชนจากงานวิจัย ภายใต้แนวคิด 'เป็นธรรมกับผู้ผลิต เป็นมิตรกับผู้บริโภค'

10590532 1003009783051352 6155397581448204098 n18 เมษายน 2558 -- พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) ดารา - นักแสดง เข้าร่วมงานนิทรรศการ 'สุขใจไทยแลนด์' ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุทยานการเรียนรู้ ( ที เค พาร์ค) ณ ลานสานฝัน ที เค พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมเปิดบูธ แสดงสินค้าจากร้าน Farmer shop ที่ตนเองเป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ Farmer shop ถือเป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือก จากโครงการวิจัยของ สกว. และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการนำร่อง พัฒนาตัวแบบร้านค้าปลีกชุมชน ที่นำแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้ผลิต คือเกษตรกร ถูกรับซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรม และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแด่สมเด็จพระเทพฯ
  2. The Research System Reform: Paradigm shift and the Challenges
  3. อนาคตการกระจายอำนาจของไทยเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ?
  4. เวทีน้ำ สกว. เชื่อมโยงโครงข่ายจากพื้นที่สู่นโยบายประเทศ
  5. การประชุมวิชาการ “Pediatric Research Day”

Page 1 of 257