logotrf

ปาฐกถา “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา

          10646961 857786740906991 3039959565437494405 nโลกยุคปัจจุปันเป็นยุคของการแข่งขัน (Frontier research and innovations for national competitiveness) หลายประเทศทั่วโลกมองว่า การแข่งขันคือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า แต่ประเทศไทยเรากลับไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาตรงจุดนี้เท่าที่ควร กรณีศึกษาง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นตัวอย่างของการขาดแคลนวัตถุดิบทางความคิดด้านการวิจัยของไทย คือ เราเป็นแหล่งผลิตรองเท้ากีฬายี่ห้อดังของโลกหลายยี่ห้อ แต่เราไม่เคยวิจัยและผลิตคิดค้นนวัตกรรมด้านรองเท้ากีฬาเพื่อจำหน่ายเอง จึงทำให้เรามีเม็ดเงินเข้าประเทศเพียงแค่ 20% จากการเป็นฐานการผลิต แต่ถ้าเราคิดค้นนวัตกรรมและผลิตรองเท้ากีฬาได้เองจะทำให้เรามีรายได้ 100% เพราะเรามีแรงงานและสถานที่ในการผลิตอยู่แล้ว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ผลิตความรู้ มีการค้นพบนวัตกรรม และจดสิทธิบัตรสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้น จึงสามารถตั้งราคาขายสินค้าได้แพง ๆ และนำมาจำหน่ายในประเทศที่ผลิตสินค้าชิ้นนั้นเองไม่ได้ นี่คือตัวอย่างชี้ที่ให้เห็นว่า การทำวิจัยคือ เครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำให้ประเทศเราก้าวทันประเทศอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เชิดชูเกียรตินักวิจัยรางวัลผลงานเด่น

             A5สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นักวิจัยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งเชิงวิจัยและพัฒนา เชิงวิชาการ และเชิงพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ รวม 16 รางวัล หวังเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่างในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่สังคมไทยและพัฒนาไปสู่สังคมอุดมปัญญา

             29 สิงหาคม 2557 ---- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน อีกทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการขยายผลหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านสาธารณะ งานวิชาการ นโยบาย พาณิชย์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญตลอดจนประโยชน์ของงานวิจัย พร้อมกับจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มจพ.คืนความสุขมอบชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้สพ.ทบ.

          a3ทีมวิจัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการสนับสนุนของ สกว. ส่งมอบชุดอุปกรณ์-เครื่องมือเก็บกู้ทำลายระเบิดแสวงเครื่องของหุ่นต์อีโอดี ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก หลังใช้เวลา 3 ปีออกแบบและพัฒนาให้ตรงโจทย์ของผู้ใช้ หวังลดการนำเข้าหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ

 

           28 สิงหาคม 2557 ---  ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวปิดโครงการและส่งมอบผลงานการวิจัยพัฒนาชุดอุปกรณ์-เครื่องมือเก็บกู้ทำลายระเบิดแสวงเครื่องของหุ่นยนต์อีโอดี แด่ พล.ต.วิชัย โพนุสิต รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสโมสรสรรพการ กองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านเพิ่มเติม...

ทีดีอาร์ไอระดมสมองประเมินองค์กรอิสระต้านคอร์รัปชัน

04สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน”  เพื่อประเมินผลการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...) และสำนักงานผู้ตรวจงานแผ่นดิน (สตง.) หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ทั้ง 3 องค์กรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเน้นมิติของการเป็นองค์กรอิสระทางการเมืองทั้งในเชิงอำนาจและทางการเงินได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้ระดมสมองที่หลากหลายประเด็น อาทิ ควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรรมการสรรหาให้หลากหลายขึ้นหรือไม่ ควรมีหลักการอย่างไรในการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

“ชัยนาท”ต้นแบบแหล่งผลไม้ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ สกว. เตรียมเสนอคณะกก.อาหารขยายผลพื้นที่อื่น

             4 26 สิงหาคม 2557 --- รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และผักพื้นบ้านช่วยการสร้างเสริมคุณภาพเด็กและผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.-มก.ทุ่ม30ล้านตั้งศูนย์สุขภาพเป็ด-พัฒนาอาหารสัตว์สู่อาเซียน
  2. ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  3. นักวิจัย สกว.พบยีนที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน
  4. ทิศทางงานวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธธรรม สกว. ใช้“ธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนในชุมชน
  5. ทูตออตตาวาหนุน สกว.แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับแคนาดา

Page 1 of 239