เปิดตัว ศ.วิจัยดีเด่น-เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558

11221642 1117773374908325 5426347627561727267 n19 พฤศจิกายน 2558 --- ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558” โดยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องให้เกียรตินักวิจัยที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งมีจริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัย มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จัดอบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์”

4เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม นิวตันฟันด์ จัดอบรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์  เพื่อยกระดับงานวิจัยให้ Business Model พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

            เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialization)” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme รุ่น 2 ช่วงวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.จันทร์จรัส กล่าวถึงโครงการ LIF ว่า เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสกว.และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรในการร่วมสนับสนุนทุนภายใต้โครงการ Newton UK –Thailand Research and Innovation Partnership Fund และอีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ในการร่วมทุนและสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและในสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม...

ภาครัฐชงงานท่องเที่ยวสกว.เข้าครม. ‘บ้านฮวก’จุดผ่านแดน ไทย-ลาว ถาวร

            IMG 0847กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการต่างประเทศ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ “บ้านฮวก” ของ สกว. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ก่อนให้ครม.ลงมติเห็นชอบเป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาวถาวร หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน พร้อมของบวิจัยขยายพื้นที่ “แก่งผาได” เพิ่มอีกจุด

      ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนบ้านฮวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน” ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สกว. หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านฮวกให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรร่วมกับประเทศลาว เพื่อพัฒนาระบบโครสร้างพื้นฐานและเชื่อมต่อชายแดนสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเป็นการเปิดตลาดการค้าใหม่ในตลาดชายแดนสู่ประเทศลาว รวมทั้งในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อ่านเพิ่มเติม...

วอนรัฐหนุนงบทำวิจัยไข้เลือดออก ชี้ติดเชื้อรอบ2ข้ามสายพันธุ์ยิ่งรุนแรง

          IMG 0779นักวิจัย สกว. จากมหิดลไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ของไข้เลือดออก ชี้คนไข้ที่ติดเชื้อครั้งที่ 2 ขณะที่มีภูมิต้านทานข้ามสายพันธุ์ต่ำจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น ยันขณะนี้ไทยยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันได้จริง แต่กำลังพัฒนาวัคซีนต้านสายพันธุ์ที่ 3 วอนรัฐให้การสนับสนุนการวิจัยและผลิตบุคลากรมากขึ้น

          13 พฤศจิกายน 2558 ---  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนาเรื่อง ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ของ "ไข้เลือดออก" โดย ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญไวรัสเดงกี่ และ ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันและโรคเลือด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค อาการ การป้องกันและรักษา รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทยักษ์ใหญ่ยางพาราจีนหวังทำวิจัยร่วม สกว.

            IMG 0754บริษัทยางพารายักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของจีนชวน สกว. ทำวิจัยร่วมกัน ชี้รัฐบาลไทยควรมีนโยบายส่งเสริมผลักดันการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงแก้ปัญหาทั้งระบบ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร สกว. ให้การต้อนรับ นายจาง ยาน ประธานบริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ จำกัด และคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของ สกว. โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้ายางพาราภายใต้การสนับสนุนของ คอบช.  และหารือถึงแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ในฐานะที่ สกว.ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์มายาวนานถึง 12 ปี เนื่องจากเห็นความสำคัญของยางพาราที่เป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. หารือให้ทุน คปก.-เยอรมนี
  2. สกว.อบรมจัดหาวัสดุตรวจสอบสุขภาพ หวังรองรับสังคมสูงวัยและโรคอุบัติใหม่
  3. สกว.ร่วมจัดเวทีปฏิรูปน้ำ-ที่ดิน หวังท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น
  4. "นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นไทเลย" ล้อมวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
  5. ผอ.สกว.ร่วมงานสัมมนานาชาติ แก้วิกฤติทรัพยากรดินและทะเล

Page 1 of 277