LESAจัดกิจกรรมดาราศาสตร์อิสลามให้เด็กชายแดนใต้

           2LESA ต่อยอดงานวิจัยดาราศาสตร์ สกว. จัดกิจกรรมให้ความรู้ดาราศาสตร์อิสลามแก่ครูและนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ด้านการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคจังหวัดสงขลาคืบหน้า คาดเสร็จเปิดบริการจริงปี 2560 พร้อมรองรับการเรียนรู้ของเด็กใต้ และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยต่างชาติ

พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสังเกตดวงจันทร์เดือนรอมฎอน ณ กองบิน 56 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนภายใต้ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยดาราศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีครูและนักเรียนในเครือข่ายศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม (IAC) จำนวน 340 คน จาก 23 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

แพทย์ชี้เบาหวานทำลายกระดูก

11

            เมธีวิจัย สกว.เตือนเบาหวานมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก เหตุโครงสร้างคอลลาเจนของกระดูกเสียหาย และเซลล์สร้างกระดูกทำงานได้น้อยลง เบาหวานชนิดที่ 2 ตรวจยากกว่า เพราะเครื่องมือที่ใช้ตรวจความหนาแน่นของกระดูกยังไม่มีความละเอียดมากพอ

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สังกัดหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเบาหวานมีผลข้างเคียงต่อจอประสาทตา ไต และระบบประสาท ตลอดจนแผลเรื้อรังที่เท้า ซึ่งทั้งหมดเกิดจากผลร้ายของเบาหวานที่ทำลายอวัยวะสำคัญของร่างกาย รวมถึงกระดูกซึ่งเป็นโครงสร้างแข็งแรงค้ำจุนร่างกายด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หนุนต่อยอดนวัตกรรมจากเวทีคปก.สู่เศรษฐกิจใหม่

            2โครงการ คปก. สกว. เปิดเวทีวิชาการแถลงผลงานเด่น อุปกรณ์ทดสอบบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดโลหะหนัก วิธีสกัดและวิเคราะห์สารกำจัดแมลงที่ตกค้างในผลไม้ และการพัฒนายาต้านวัณโรคตัวใหม่ ขณะที่ รมว.วิทย์พร้อมดันงานนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของนักศึกษา คปก. สู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

            11 มิถุนายน 2558 --- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่รับทุน คปก. ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโสตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา โดยมีผู้ร่วมงานเกือบ 700 คน

ทั้งนี้โครงการ คปก. ได้ก่อตั้งมา 17 ปี มีรับทุนกว่า 4,000 คน โดยขณะนี้ยังได้ทำการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย 1,900 คน และอีกกว่า 3,000 คนในต่างประเทศ ถึงวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 2,500 คน มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 6,000 เรื่อง และจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศประมาณ 90 เรื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีของความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายเพื่อที่จะผลิตผลงานวิจัยให้กับประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายวิจัยนานาชาติและโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะร่วมกันแสดงผลงานวิจัยที่มีคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ และก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

หมอเตือนเครียดเสี่ยงกระดูกพรุน

12นักวิจัย สกว.ชี้ภาวะเครียดทางอารมณ์เรื้อรังในสังคมปัจจุบันจะยับยั้งการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก ส่งผลให้มวลกระดูกลดลงจนนำไปสู่ภาวะกระดูกพรุน พร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาคลายเครียดหรือยาคลายกังวล หากจำเป็นควรมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และควบคุมการจ่ายยา

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สังกัดหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ภาวะเครียดทางอารมณ์เรื้อรังของคนในสังคมปัจจุบันทั้งในเมืองและชนบท ส่งผลให้มวลกระดูกลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้

อ่านเพิ่มเติม...

4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัยป.เอก

          IMG 0191สกว.จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท เพื่อทำวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้มีจำนวนเพียงพอและต่อเนื่อง

          11 มิถุนายน 2558 --- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ 3 หน่วยงานวิจัยภาครัฐภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม โดยใช้ประสบการณ์ของทุกหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารและรูปแบบของ คปก.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุนยกระดับหนังไทยโกอินเตอร์
  2. สกอ.จับมือสกว.จัดปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ หวังให้เป็นนักวิจัยอาชีพที่ต่อยอดผลงานได้
  3. สกว.ปรับยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามใหม่
  4. สกว.ดันงานวิจัยเที่ยวสองฝั่งโขงสู่พาณิชย์ พร้อมพัฒนาพื้นที่ไทย-ลาวแบบมีส่วนร่วม
  5. กมธ.วิทยาศาสตร์สหรัฐเข้าพบผู้บริหาร สกว.

Page 1 of 261