สกว.จับมือ40มรภ.พัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

              MOU2สกว.ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มุ่งพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยเชิงประเด็นที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ และเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวการพัฒนาประเทศในอนาคต   

              ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น” ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีมาตรฐานและมีความเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดเวทีถกปัญหาโรฮิงญา

            1สกว.เปิดเวทีสาธารณะ สกว. ถกปัญหาโรฮิงญา นักวิชาการเมียนมาร์ชี้คนกลัวถูกกลืนชาติ ไม่ยอมรับเป็นพลเมือง ขณะที่นักวิชาการไทยระบุควรมองแบบเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแรงบีบคั้นจากบ้านเกิดเพื่อมาหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม และควรมีนโยบายในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มากกว่าที่จะควบคุมแรงงานไม่ให้มีอิสรภาพ

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ สกว. เรื่อง “โรฮิงญา: คนที่ถูกลืม” ณ ห้องประชุม สกว. ซึ่งจัดโดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เพื่อให้ข้อมูลและข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาทั้งจากผลงานวิจัยและมุมมองของนักวิชาการชาวเมียนมาร์ รวมทั้งข้อมูลจากผลการวิจัย ตลอดจนมุมมองของนักวิชาการไทย เพื่อให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวโรฮิงญามากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาผู้อพยพไหลทะลักเข้าประเทศผ่านทางทะเลในลักษณะชาวเรือมีจำนวนมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

          2015-05-21 13315820 พฤษภาคม 2558 --- ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานลงนามประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัยร่วมกับ 54 ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี น.พ.แท้จริง ศิริพานิช ประธานองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย และเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 54 องค์กร รวมทั้ง ผศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เข้าร่วมเป็นองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2557

           5สกว. มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น 23 โครงการ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความตื่นรู้และความเข้มแข็งให้คนและชุมชน

           21 พฤษภาคม 2558 --- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นต่อสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

มน. ชวนดาวน์โหลด เกม “Sukhothai Adventure” และ “Route 12” บน iOS และ Android

633482 0 1431968107มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) พัฒนาแอพพลิเคชั่น ชวนเล่นเกมปริศนาเพื่อการศึกษา “Sukhothai Adventure” บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรีบนApp Store และ Google Play Store เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบเดิม ๆให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สร้างประสบการณ์ใหม่ให้น่าจดจำ โดย Dr. Antony Harfield และ ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ รวมทั้งทีมวิจัยMobile Computing Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “สุโขทัย แอดเวนเจอร์” เมื่อเดือนมีนาคม 2558ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุนนักวิจัยชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก
  2. นักวิจัย สกว.แนะซ่อมถนนเสี่ยงยกตัวช่วงร้อนจัด
  3. โครงสร้างอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหว บทเรียนจากเชียงรายและเนปาล
  4. 3ภาคีหนุนต่อยอดวิจัยพลังงานจากหิ้ง
  5. ผอ.สกว.ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Page 1 of 259