logotrf

๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย

10269377 778781225474210 8013961042670579025 n23 เมษายน 2557 –มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ด้านวิจัย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร?” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเสวนาพร้อมด้วย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมธีวิจัยอาวุโส สกว. บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย วช. และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2529 นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี และ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฑสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการวิจัย ทปอ.

อ่านเพิ่มเติม...

อย่าลืมหน้าที่ขจัดคอร์รัปชัน

          IMG 1740เชื่อว่าวันนี้สังคม คงจะมุ่งเน้นไปที่หาทางออกวิกฤติทางการเมืองของประเทศ ว่าจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือช่วงระหว่างเลือกตั้งประเทศต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อออกจากวิกฤติซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศในยามนี้ แต่โจทย์ที่ท้าทายและใหญ่กว่าหลายเท่าและอาจจะเป็น"ราก"ของปัญหาในวันนี้คือปัญหา คอร์รัปชัน ที่ต้องเตือนสติ ย้ำกันอย่างต่อเนื่องว่าคนไทย ทั้งหลายอย่าลืมที่จะกระตุ้น รณรงค์ ต่อต้านปัญหาของคนทั้งชาติ เพราะหากยังชะล่าใจ หย่อนยานในการต่อต้านแล้ว ต่อให้เราได้ผู้นำ พรรคการเมืองที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ ก็ยากที่จะพัฒนานำประเทศไปข้างหน้าได้ ที่สำคัญเรื่องใหญ่อย่างปัญหาคอร์รัปชันมิอาจจัดการแก้ไขได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง แต่คือการรวมพลังของคนทั้งชาติ และมีระบบโครงสร้างที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ถามว่าตอนนี้กฎหมายเรามีมากพอหรือยัง ต้องบอกว่าทันสมัยมากพอ แค่ทำอย่างไรเกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมรังเกียจคนคอร์รัปชัน มิใช่นับถือกันอยู่เช่นปัจจุบัน


          เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ ทีดีอาร์ไอ ได้จัดเสวนาที่น่าสนใจและเห็นพ้องตรงกันว่า สังคมไทยตื่นตัวและมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่กระจัดกระจายจำนวนมาก แต่ยังขาดการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและยังไม่มีการนำเอาข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันวงเสวนาจึง เสนอว่าควรมีศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลของทุกฝ่าย และมีการพัฒนาดัชนีฐานข้อมูล สถิติของการคอร์รัปชันที่เจาะลึกโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  พร้อมกันนั้น เห็นว่าโมเดลเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ธุรกิจติดดาว: แผ่นยางพาราธรรมชาติ ในคอกปศุสัตว์

           กินดี อยู่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา เช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยง เมื่ออยู่ดีกินดี ก็ต้องส่งผลดีต่อผลผลิตที่เกษตรกรต้องการ แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีความสุข ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างโคนม ซึ่งมีรูปร่างใหญ่ น้ำหนัก 400-500 กิโลกรัม การเลี้ยงดูในสมัยก่อนเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมก็จะปล่อยให้อยู่ตามท้องทุ่งและลานสนามหญ้า แต่ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมมีปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำให้เกษตรกรหันมานิยมเลี้ยงโคนมในคอกปศุสัตว์ ซึ่งสะดวกสบายในการดูแลการให้อาหารกับโคนม

imgokdik225841


          อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงในคอกปศุสัตว์นั้นหากดูแลไม่ดี ก็เป็นเหมือนการทำร้ายโคนมทางอ้อม เพราะคอกสัตว์ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นพื้นซีเมนต์ เมื่อโคนมอยู่ในคอกกีบและข้อเข่าที่สัมผัสกับพื้นซีเมนต์ที่แข็งอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการเสียดสีกับพื้นที่แข็งและแหลมคม ก็มีโอกาสเกิดบาดแผลได้ และแน่นอนเมื่อโคเหล่านี้ไม่สบาย เกษตรกรก็ต้องให้ยา แต่กฎเหล็กของการทำฟาร์มโคนม คือ โคนมตัวไหนที่ให้ยาหรือมีการได้รับยา จะไม่สามารถรีดนมส่งไปขายได้ เมื่อรีดนมไม่ได้ก็ส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำนมของฟาร์มนั้นๆ ไม่น่าเชื่อว่าแค่ปัญหาพื้นซีเมนต์ในคอกสัตว์ จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโคนมและก่อให้เกิดความเสียหายได้มากขนาดนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจเมล็ดพันธุ์ หวังควบคุมคุณภาพข้าวตั้งแต่แปลงปลูก

IMG 8743IMG 8744สกว.ให้ทุนนักวิจัยจาก ม.นเรศวร ศึกษาหารูปแบบความร่วมมือระหว่างพันธมิตรธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมคุณภาพข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ เชื่อมั่นได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงปลูกที่ได้มาตรฐาน และยกระดับคนตรวจแปลงให้เป็นมืออาชีพ

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธ์ุรวมถึงการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของเกษตรกร สกว.จึงเห็นชอบให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ รศ. ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อโครงการ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานภายใต้พันธมิตรธุรกิจ” โดยหวังจะพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่ายของเศรษฐกิจเมล้ดพันธุ์ข้าว คือ ชมรมร้านค้าเมล้ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ในรูปพันธมิตรเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชมรมร้านค้า ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะทำให้ชมรมเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงของการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะถือเป็นการควบคุมคุณภาพข้าวที่เข้มข้นตั้งแต่ต้นน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย

ในวันที่ 23 เมษายน 2257 เรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร?”

และวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?”

ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

 

1099893841675

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (schedule23042557.pdf)schedule23042557.pdfกำหนดการเสวนา149 kB24

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุน มอ.พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันทนแล้ง-ผลผลิตสูง
  2. "เดอะ กอริลล่า "ธุรกิจเผ็ดร้อนของ"น็อต-วรฤทธิ์"
  3. นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามทิศทางการวิจัยของประเทศ
  4. สกว.ติดตามงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ มวล. ขับเคลื่อนสู่ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”
  5. ตั้งเป้าปี57ไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าว

Page 1 of 223