ผลการวิจัยชี้ เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้อย

7 ธันวาคม 2559

0812255901

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศูนย์ประสานงานการศึกษา “การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD  POLICY FORUM I : นโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายผลการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

ปณิธานความดีเพื่อถวายสักการะแด่ พ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

15380536 1398211560197837 4872271346146259158 n

 

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ขอเชิญชวนประชาคมเครือข่ายวิจัย(สกว.) ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานทำความดี และบันทึกเป้าหมายการทำความดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งจัดทำข้อมูลสุขภาพ “คลังยาและเวชภัณฑ์” ระดับชาติ

หน้าแรกผู้จัดการ Online

โดย MGR Online  
28 พฤศจิกายน 2559 14:23 น. (แก้ไขล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2559 16:00 น.)
 
3011255902
 
สธ. จับมือ มหิดล - วช.- สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลสุขภาพ “คลังยาและเวชภัณฑ์” ระดับชาติ เชื่อมโยงเป็นระบบเดียว ง่ายต่อการใช้งานและบริหารจัดการ
       
       วันนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงแรมมารวย การ์เดน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับผู้แทนจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แห่งประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: เปิดข้อมูล สกว. เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพสถานเลี้ยงเด็ก

29 พฤศจิกายน 2559

3011255901
ทางออกในการจัดการความท้าทายของสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างคุณภาพของประชากร  ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการสร้างประชากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ของเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี  ซึ่งเด็กในวัยนี้ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นช่วงก่อร่างสร้างทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รองรับพันธกิจองค์กร

2911255902

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร  และการพัฒนาในอนาคต

                เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 59ฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว., รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน หัวหน้างานบุคคล และพนักงานใหม่ สกว.เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. - ธ.ก.ส. จับมือพัฒนาโครงการ XYZ หนุนเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
  2. น้ำ 25 – 40 % ของ ‘ลุ่มน้ำเจ้าพระยา’ มาจากน่าน นักวิจัยแนะการจัดการ “ลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”
  3. พวอ.ติดตามงานวิจัยที่ มวล.
  4. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  5. นักวิจัยยันแผ่นดินไหวญี่ปุ่น-นิวซีแลนด์ไม่กระทบไทย

Page 1 of 154