ผบช.น. เดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ในเมืองกรุงด้วยงานวิจัย

22 กันยายน 2559

2209255904

          พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) เป็นประธาน ในเวทีสัมมนาเรื่อง“การบริหารจัดการงานจราจร : การนำงานวิจัยด้านการจราจรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”ที่จัดขึ้น ณ กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมีตัวแทนตำรวจจราจร จากทั้ง 88 สถานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำงานวิจัยด้านการจราจรมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตน  เบื้องต้นมีผลงานวิจัยที่ผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริง หลายโครงการอาทิ การจัดตั้งศาลจราจรในกรุงเทพมหานคร  เพื่อกำหนดการพิจารณาคดีจราจร ขึ้นเป็นพิเศษต่างหากจากคดีอาญาทั่วไป แก้ปัญหาการขาดการติดตามดำเนินคดีกับผู้ได้รับสั่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนให้มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมากขึ้น โดย พล.ต.ท. ศานิตย์ เปิดเผยว่า ได้นำเสนอข้อมูลจากผลงานวิจัยนี้ไปให้ สนช.แล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

เซตฐานข้อมูลสารสนเทศ ‘เยียวยา รักษาใจ’ ชายแดนใต้

2209255901

สกว.ร่วมกับ 7 องค์กรลงนามนามในบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา“ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเยียวยาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา”

  (20 กันยายน 59) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา“ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเยียวยาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ต่อยอดงานวิจัยแคลเซียมและกระดูกสู่พาณิชย์

2009255901

สกว. จับมือภาคเอกชนและนักวิจัย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเพื่อคนไทยและประเทศไทย 4.0 หวังส่งเสริมสุขภาพกระดูกที่ดีของคนไทย ชี้กลุ่มผู้สูอายุเป็นตลาดสำคัญในอนาคต พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เปิดตัวเครื่องดื่มชนิดผงที่ปรับสูตรให้มีประสิทธิภาพดูดซึมได้ดีขึ้นและรสชาติดีดื่มง่าย

20 กันยายน 2559 ---- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. และ ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สังกัดหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมปาฐกถานำเรื่อง “ทิศทางของ สกว. ในยุคประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมีผู้แทนจากบริษัทเอกชนร่วมเสวนาความสำคัญและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม และการบรรยายเรื่อง “ความท้าทายของฝ่ายวิชาการ สกว. ในการนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจที่พึ่งนวัตกรรม” โดย รศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐบาลไฟเขียว ‘ธนาคารสหกรณ์’ เร่งเดินเครื่องปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2

16 กันยายน 2559

1909255902

นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี เป็นประธานในงาน ประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 และการเสวนาวิชาการ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่จัดขึ้นโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สันนิบาตสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และชุมนุมระดับชาติทั้ง 3 ชุมนุม (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด) 

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.แนะนำผลวิจัยประกอบการพิจารณา 'ม.ปิดอ่าว'

1909255901

สกว.ร่วมกับคณะประมงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ พื้นผิวทะเลในบริเวณอ่าวไทย

14 กันยายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นผิวทะเลในบริเวณอ่าวไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. โดยมี รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย นักวิชาการกรมประมง ชาวประมง และผู้ประกอบการด้านการประมง ร่วมประชุม ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สจล.-มจธ.ขานรับร่วมทุน สกว. หนุนวิจัยเชื่อมภาคอุตสาหกรรม
  2. “มีชัย” ไม่ห่วงเด็กเกิดน้อย ย้ำคุณภาพ-คนดีสำคัญกว่า
  3. นักวิจัยพัฒนาชุดตรวจโรคฉี่หนูและแอนติบอดีพร้อมใช้รักษา
  4. นักวิจัยสกว.พบปมเร่งเชื้อพิษสุนัขบ้าให้แรงขึ้น
  5. “นักวิจัย สกว.” สุดเจ๋ง! คว้ารางวัล UNESCO เนื่องในวันรู้หนังสือโลก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศผลรางวัล International Literacy Day เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี “วันรู้หนังส

Page 1 of 144