ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัคร ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_MRG_20170515.pdf)PR_MRG_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่349

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_TRG_20170515.pdf)PR_TRG_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่265

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัคร ทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_RSA_20170515.pdf)PR_RSA_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัย179

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_BRG_20170515.pdf)PR_BRG_20170515.pdfรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา86

Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases

update The closing deadline for expressions of interest is at 16:00 on Friday, 31st March, 2017. update

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdf)Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdfDetail-Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases242

Page 1 of 2