ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 10/2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 10/2560

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานชั้น 20 โซน B

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_10-2560_[20th_Fl_Zone_B_Renovation]_20170807.pdf)PA 10-2560ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง (ชั้น 20 โซน B)139

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 9/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโลจำนวน 1,350 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_9-2560_[Polo_Shirt]_20170804.pdf)PA 9-2560ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการผลิตเสื้อยืดโปโล จำนวน 1,350 ตัว53

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 8/2560

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 8/2560

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 20 (ยูนิต B) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ห้องชุดเลขที่ 979/40 ขนาดพื้นที่โดยรวม 200.21 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_8-2560_[20th_Fl._Area_Renovation]_20170619.pdf)PRA 8-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 8/256059

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ครั้งที่ 8/2560

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ชั้น 20 (ยูนิต B) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ห้องชุดเลขที่ 979/40 ขนาดพื้นที่โดยรวม 200.21 ตารางเมตร

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_8-2560_[20th_Fl._Area_Renovation]_20170606.pdf)PA 8-2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน (ชั้น 20 ยูนิต B อาคาร SM Tower)82

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง
ครั้งที่ 7/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Result_Announcement_7-2560_[Event_Organizer]_20170602.pdf)PRA 7-2560ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 7/256086

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 6/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
  2. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองการสอบราคาจ้าง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 5/2560 จ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”
  3. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดทำ Presentation ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559
  4. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเตรียมการประชุมวิชาการ ในงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
  5. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุมและนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)”

Page 1 of 18