โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

TRFlogo2556

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภายใต้งบปีประมาณ 2560 มุ่งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และมีพันธกิจในการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล มีความประสงค์รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย" จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. นี้ ณ อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วัน - เวลา : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
สถานที่: Multifunction Hall | C ASEAN | ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 เปิดทดลองเล่นบอร์ดเกม

13.00 – 13.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.30 – 16.30 ช่วงนำเสนอบอร์ดเกม ให้กรรมการและผู้สนใจทดลองเล่น

ช่วงที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”

16.00 – 16.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
16.30 - 16.45 กล่าวเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ กิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16.45 - 17.00 เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” โดย กองบรรณาธิการ
17.00 - 17.15 เปิดประเด็น 1: ระบบการเมืองแบบเปิด จะลดคอร์รัปชันได้อย่างไร โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
17.15 - 17.30 เปิดประเด็น 2: ใส่กลไกความรับผิดชอบ ในสมการคอร์รัปชันอย่างไรให้แก้โจทย์คอรัรัปชันไทยได้ โดย คุณอธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Way
17.30 - 17.45 เปิดประเด็น 3: คนรุ่นใหม่พร้อมจะหยุดยั้งหรือจะปล่อยไป บทเรียนจาก Corrupt the game โดย คุณพัชราภรณ์ ปันสุวรรณ และ คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา ผู้สร้างสรรค์ Corrupt the Game จากบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
17.45 - 18.20 แนะนำรายละเอียดบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน 8 เกม ที่เข้ารอบสุดท้าย
18.20 - 18.30 ประกาศผลและมอบรางวัลเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases

update The closing deadline for expressions of interest is at 16:00 on Friday, 31st March, 2017. update

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdf)Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdfDetail-Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases105

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบฯ 2560

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการ

“การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง หรือ เพิ่มความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์เสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และ/หรือ เพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนของระบบเศรษฐกิจสังคมจากภาวะอากาศรุนแรงซึ่งอาจทวีความรุนแรงหรือมีความถี่สูงขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาสภาพภาวะอากาศรุนแรงนี้ในบริบทของภูมิอากาศ กล่าวคือ คำนึงถึงผลสืบเนื่องที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง หรือ ความถี่ของภาวะสภาพอากาศในห้วงเวลาหนึ่งที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจแลสังคมของประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TOR_Research_Proposal-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)TOR Research Proposalประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ” ประจำปีงบประมาณ 2560403
Download this file (Call_for_Concept_Paper-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)Call for Concept Paperรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ”447

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย "สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย “สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560
  2. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
  3. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11) “ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”
  4. โครงการ คปก. ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 19 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560
  5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Page 1 of 8