ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 550
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 369
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 427
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 360
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 409
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 397
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 435
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 408
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 454
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 406
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 370
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 400
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 452
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 435
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 414
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 382
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 947
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1185
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 903
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 889

Page 1 of 2