ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 577
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 399
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 451
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 389
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 445
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 419
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 471
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 436
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 486
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 436
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 390
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 418
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 481
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 463
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 444
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 408
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 978
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1211
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 939
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 924

Page 1 of 2