ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 542
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 359
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 414
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 347
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 395
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 386
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 421
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 400
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 440
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 393
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 361
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 392
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 438
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 423
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 403
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 367
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 934
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1174
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 887
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 871

Page 1 of 2