logotrf


trfprtv

 

trftv        สำหรับหน่วยงาน หรือผู้สนใจนำสื่อสร้างสรรค์ โดย สกว. ไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถติดต่อขอรับสื่อได้ที่ 02-2788200   อีเมล์: callcenter@trf.or.th website: http://tv.trf.or.th 

อ่านเพิ่มเติม...


news-reader  รับสมัครทุนวิจัย        

    

1389085632 bubble 16  ประกาศผลทุนวิจัย        

  


ดูประกาศผลทั้งหมด more

news-reader ข่าว สกว.

      

 อ่านข่าวทั้งหมด more

 

newsicon-01 ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.

  

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด more

 

1389085632 bubble 16ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

       

window image big ประกาศราคากลางโครงการวิจัย

         

       

window image small ประกาศราคากลางพัสดุ

         

       

book สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

   


ดูทั้งหมด more

 

tag-02 บทความน่ารู้

  

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ : ภารกิจนำความรู้...สู่การปฏิรูปประเทศไทย 

Research Forum

29 กันยายน 2557

เรียบเรียงโดย นิธิปรียา จันทวงษ์ สกว. ได้มีการจัดทำโครงการความรู้สู่การปฏิรูป โดยการจัดเวที สกว. ในประเด็นสำคัญหลายประเด็น ซึ่งในประเด็นเหล่านั้นจะนำเอาผลงานวิจัยของ สกว......

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

tag-03 งานวิจัยเด่น สกว.

  

การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับ “สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ”

งานวิจัยเด่น สกว. ปี 2556

09 มิถุนายน 2557

ท่ามกลางการค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและแนวโน้มที่จะห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุปสรรคทางการค้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากมาตรการด้านภาษีศุลกากร.....

Read more

อ่านงานเด่น สกว. ทั้งหมด more

tag-01 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

เวทีสาธารณะเรื่อง "การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม(CEPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี"

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

07 ตุลาคม 2557

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมศุโกศล – กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง.....

Read more

 

อ่านงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด more

 

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 

banner-006-02

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

R2Biz 1

researchform


01453848
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2956
4129
2956
33874
2956
128896
1453848


เชื่อมโยง

bottom1-1  bottom2-1    bottom4-1  bottom5-1  bottom6-1 

elibrarybanner-1  biodatabanner-1  ezknowledgebanner-1  bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1  r2bbanner-1  tnrrbanner-1 tcibanner-1