งานเด่นประจำสัปดาห์ที่ 8 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2559

หนุนเสริมโครงการ “1 ตำบล 1 SMEs” ด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การเตรียมความพร้อมสู่ “สังคมผู้สูงวัย”
อดีตป.ป.ช.แนะสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก้คอร์รัปชัน

ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 “Gateway to ASEAN, an Emerging Dynamic Market” ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ

desktop 32px สื่อสร้างสรรค์ สกว.

 

trftv        สำหรับหน่วยงาน หรือผู้สนใจนำสื่อสร้างสรรค์ โดย สกว. ไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถติดต่อขอรับสื่อได้ที่ 02-2788200   อีเมล์: callcenter@trf.or.th website: http://tv.trf.or.th 

อ่านเพิ่มเติม...


map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

    

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

  


ดูประกาศผลทั้งหมด  more   

chat 32px ข่าว สกว.

      


 อ่านข่าวทั้งหมด more

 

document 32px ประชาสัมพันธ์ สกว.

  

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด more

 

documents 32px จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

       

notebook 32px ประกาศราคากลางโครงการวิจัย

         

       

search 32px ประกาศราคากลางพัสดุ

         

       

book-open 32px สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูทั้งหมด more

flag 32px บทความน่าอ่าน

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดสู่ประชาชน ประจำฉบับที่ 123

Research Exploitation

05 มกราคม 2559

แผนแม่บทชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่โครงการวิจัย “แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สาและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม.....

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

ribbon 32px งานวิจัยเด่น สกว.

มังกรหลากสี การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์

งานวิจัยเด่น สกว. ปี 2557

24 กรกฎาคม 2558

นับเนื่องแต่ปี 1997 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มขึ้น.....

Read more

อ่านงานเด่น สกว. ทั้งหมด more

pricetags 32px งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

ชุดข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการวางแผน การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การจัดการที่ดินและการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดน่าน

งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

28 กรกฎาคม 2558

ข้อมูลจากผลการวิจัยถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์พัฒนาสารสนเทศระดับอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการวางแนวทางพัฒนาในพื้นที่ แนวทางการเฝ้าระวังภัยพิบัติ.....

Read more

 

อ่านงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด more

video 32px มัลติมีเดีย

ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สกู๊ปข่าว

02 มีนาคม 2558

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้­นอย่างต่อเนื่อง จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 9ล้าน6แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด.....

Read more

ดูทั้งหมด more

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

R2Biz 1

02851183
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2386
4062
28521
31064
55755
129327
2851183


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom4-1 bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1