นักโบราณคดี “ชาวไทย” สุดเจ๋ง! จำลองใบหน้าบรรพบุรุษหญิงไทยปลายยุคน้ำแข็ง

เมื่อไม่นานมานี้ วารสารชื่อดังระดับโลกอย่าง Antiquity ของประเทศอังกฤษ ได้เปิดเผยรูปจำลองใบหน้ามนุษย์โบราณอายุราวๆ 13,000 กว่าปี ซึ่งขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นระดับโลก เพราะนอกเหนือจากมนุษย์โบราณฮอบบิทที่เคยขุดค้นพบที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนั้น ยังไม่เคยมีโครงกระดูกของมนุษย์แบบปัจจุบันที่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถขึ้นรูปหน้า และแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพมาก่อน ผลงานการขุดค้นพบและขึ้นรูปนี้ถูกบุกเบิกโดย ทีมนักโบราณคดี “ชาวไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีคืนข้อมูล การจัดการเรียนรู้ชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย “โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” จัดเวทีประชุมเพื่อนำเสนอการคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่สังเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการศึกษา พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับผู้วิจัยในพื้นที่ นักวิชาการสะท้อน “การรับครูที่ไม่จบครู เป็นนโยบายที่ไม่รอบคอบ”

อ่านเพิ่มเติม...

สพฐ. เปิดทางหนุน “ใช้คูปองการศึกษา” พัฒนาครูเครือข่ายงานวิจัย sQip 4 พันคนใน 14 จังหวัด

สกว. จับมือกับ สสค. และ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดงานประชุมวิชาการเพื่อหาแนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ด้วย Mindset ที่ดีของครูและผู้บริหารโรงเรียน พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกว่า 200 โรงเรียน ครูแกนนำกว่า 4,000 คนจาก 14 จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับภาคี 30 องค์กรเสนอขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

รวมพลังภาคีกว่า 30 องค์กร ร่วมเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ พร้อมตั้งโจทย์ท้าทายและแนวทางร่วมกันเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยแลนด์ 4.0 เร่งลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ เพิ่มอัตราครูสอนผู้พิการ

Thailand Decreasing Disabled Inequality by Increasing Teachers for Disabled

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีเสวนา TRFForum “แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้” เพื่อนำเสนอผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ ด้วยเล็งเห็นว่าผู้พิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้อง ย่อมมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 15