16 รร. ต้นแบบขานรับเป็นแกนนำ เพาะพันธุ์ “ปัญญา” สู่ความ “ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 16 แห่ง กับ สกว. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 8 แห่ง ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญาสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนาครูแกนนำจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย “สะเต็มศึกษา (STEM) แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา

TK Park ก.วิทย์ สวทช. GISTDA และ สกว. ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทึ่งกับมันสมองของมนุษย์ในการค้นคิดนวัตกรรมที่ใช้ในอวกาศ สู่สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเรา พบกับกิจกรรม ความรู้ และความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากแต่ละฐานการเรียนรู้ อย่าพลาด! งานจัดถึงวันที่ 30 ก.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม...

ระดมสมองเครือข่ายวิจัย คปก. อาเซียน - หน่วยงานรัฐ

คปก. - สกว. ระดมสมองเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน ยุทธศาสตร์อาเซียน+6 และหน่วยงานรัฐ ชี้ทิศทางการทำวิจัยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ของประเทศและอาเซียน ขณะที่ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ ระบุการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัย ความท้าทายสำคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้ “รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมและสันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมค้นความลับ “ปริศนาแห่งเปลือกหอย” นักวิจัยพร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่-ขยายตลาด ตปท.

อุทยานการเรียนรู้ TKpark ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนิทรรศการ “ปริศนาแห่งเปลือกหอย” (Secret of Shells) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้ร่วมค้นหาความลับเกี่ยวกับ “หอย” สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อประมาณ 550 ล้านปีมาแล้ว อีกทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีจึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นพบสัตว์จำพวกหอยแล้วกว่า 120,000 ชนิด นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากเป็น อันดับสอง รองจากแมลง มนุษย์จึงมีความผูกพัน และมีการใช้ประโยชน์จากหอยนานัปการ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16

ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว.

วันที่ 25 - 26 ส.ค. 2560

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2
สยามพารากอน