พัฒนา “มันสมองของประเทศ” ด้วยหลักสูตร ‘นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “มันสมองของประเทศ” เร่งสร้างนักวิชาการเพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม ด้วยหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ครั้งที่ 1

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01_Emeritus_Prof.Dr.Aree_Commun_20170308.pdf)01 08-03-2560งานวิจัยเชิงเศรษฐกิจชุมชน : จุดเชื่อมต่อของนักวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน272
Download this file (02_Piyawat_Boon-Long_20170308.pdf)02 08-03-2560หลักการและแนวทางการทำงานวิชาการเพื่อสังคม131
Download this file (03_Peeradet_20170308.pdf)03 08-03-2560การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)152
Download this file (04_Peeradet_20170309.pdf)04 09-03-2560สรุปคะแนนภาพรวมของข้อเสนอโครงการ105
Download this file (05_Peeradet_20170309.pdf)05 09-03-2560การคัดเลือกโจทย์วิจัยอย่างมีส่วนร่วม185
Download this file (07_Prof.Dr.Aree_Wiboonpongse_20170309.pdf)07 09-03-2560สรุปแนวทางการดาเนินการต่อไป116
Download this file (06_Peeradet_20170309.pdf)06 09-03-2560เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอก135

อ่านเพิ่มเติม...

4 ชุมชนริมเจ้าพระยา เตรียมทำวิจัยสร้างตัวตนในสังคมการพัฒนา

งานวิจัยเล็กๆ เพื่อท้องถิ่นของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ผู้คน และภูมิปัญญาของชาวเมือง ใช้การต่อรองโดยไม่ต่อต้านโครงการของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนภาคีพัฒนากรอบวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำอย่างไรจึงเกิดความยั่งยืน?

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม จัดประชุม “หารือแนวทางพัฒนาทิศทางและกรอบการวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นงานวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาอื่นๆ พร้อมกับการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดรับทุน 2 ป.เอก สนองยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สกว. สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดรับสมัครทุน “คปก.-Climate change” ทำวิจัยระดับ ป.เอก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจีน และ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” หวังสร้างครูแม่ไก่หลังสำเร็จการศึกษาและพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นในบันไดนักวิจัยอาชีพต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (posterClimatechange.pdf)RGJ - Climate Change Posterโปสเตอร์โครงการ "คปก. - Climate change"92
Download this file (toryod_poster.pdf)RGJ Advanced Programmeโปสเตอร์โครงการ ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด (รุ่นที่ 2)87

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เสริมแกร่งวิจัย ป.เอก สังคม-มนุษยศาสตร์

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

สกว. เปิดเวทีแนะนำทุน คปก. ระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แนะนำทุน คปก. ระดับปริญญาเอก หวังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา แก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ และผลิตนักวิจัยแก่อาเซียนตามยุทธศาสตร์ คปก. ระยะที่สอง พร้อมเปิด “อาศรมวิจัย” ติวเข้มในช่วงกลางปี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 14