สกว. - ภาคีวิจัย ติดตั้ง ‘ซอฟท์แวร์ความรู้’ หนุนนำนักวิชาการไทยทำวิจัยในชนบท

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2560 สกว. ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา และ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ TSDF - TRF Sustainability Forum 2017 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่โดยการลงพื้นที่จริง อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ส่งเสริมพื้นที่ชนบทไทยเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หารือ “กรมน้ำ” ยกระดับการจัดการน้ำชุมชน

สกว. ร่วมหารือกับ กรมทรัพยากรน้ำ ยกระดับการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ นโยบายรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนชุมชนนางเลิ้ง ทำวิจัยฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” หวังสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ หรือ ชุมชนพี่เลี้ยง หนุนชุมชนเมืองฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

รายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” ตอน “การจัดการน้ำ ผ่านงานวิจัยระดมสมอง”

ทุกวันนี้ ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่สลับกันมาเยือนทุกปี และแก้ไม่รู้จบ การจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำตามแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐยังมีช่องว่าง และขาดข้อต่อระหว่างภาครัฐกับชุมชน จึงสวนทางกับความต้องการของชาวบ้าน ทางออกในการจัดการน้ำระหว่างภาครัฐและประชาชน จึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหันมาถกเถียงกันว่าจะจัดการกับปัญหาน้ำของชาติกันอย่างไรดี

เพราะสำนึกและหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่อาจฝากไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

หยุดไม่ได้ซ้ำยิ่งไปกันใหญ่ “ปัญหาแว้น” งานวิจัยสะท้อนชัด!!

กรณี “ปัญหา” เกี่ยวกับ “เด็กแว้น” ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีกรณีกลุ่มเด็กแว้นเล่นสงกรานต์แบบพิเรนทร์ เกิดกรณีทำร้ายร่างกายกันเอง ทำร้ายร่างกายผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงรวมตัวกันปิดถนนเพื่อแข่งรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดล้อมจับกุมกลุ่มเด็กแว้นได้เกือบร้อยคนบนถนนสายหนึ่ง หลังมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16