“ด่านซ้าย” โมเดล ลด-ละ-เลิก สารเคมี บนเขาหัวโล้น

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเดินมาถึงจุด­ที่ไม่สามารถพาประเทศไทย “ก้าวพ้น” ปัญหาที่เข้ามาอย่างรอบด้านได้ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศชาติ และสังคม หลายภาคส่วนได้มีการระดมความเห็นที่จะนำไปสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรกรศรีสะเกษ ผลิต “ไก่เนื้อโคราช” ได้เองเป็นที่แรกของไทย

สกว. จับมือ มทส. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ไก่เนื้อโคราช” แก่เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ผลิตลูกไก่เนื้อโคราชรายแรก หวังขยายผลทางเลือกอาชีพกับเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ทุ่มงบวิจัยกว่า 800 ลบ. ฟันธงได้นวัตกรรมใช้จริง ไม่ขึ้นหิ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยข้าวภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม...

3 ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้

ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี

ม.อ. จับมือ สกว. และ กรมประมง พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี” หวังสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักวิจัยชี้ราคาแพงสุดในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

Banner WaterPolicyForum 19Jan17

การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่านผู้สนใจลงทะเบียนงานประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” สามารถคลิกได้ที่ LInk ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/wL2b1i

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_WaterPolicyForum_19Jan17_Draft.pdf)Water Policy Forumการประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”130

Page 1 of 25