รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ทุ่มงบวิจัยกว่า 800 ลบ. ฟันธงได้นวัตกรรมใช้จริง ไม่ขึ้นหิ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยข้าวภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม...

3 ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้

ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี

ม.อ. จับมือ สกว. และ กรมประมง พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี” หวังสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักวิจัยชี้ราคาแพงสุดในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

Banner WaterPolicyForum 19Jan17

การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่านผู้สนใจลงทะเบียนงานประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” สามารถคลิกได้ที่ LInk ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/wL2b1i

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR_WaterPolicyForum_19Jan17_Draft.pdf)Water Policy Forumการประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”108

‘เด็กไทยในยุคดิจิทัลต้องไม่อ้วน’ 42 รร.ในชัยนาท ใช้หลักสูตรเรียนรู้จากงานวิจัย กระตุ้นเด็กไทยกินผักผลไม้มากขึ้น

14 ธันวาคม 2559

1512255908

รอง ผวจ.ชัยนาท ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.ฝ่ายเกษตร สกว. ผอ.ร.ร. อนุบาลชัยนาท และนักวิจัยในโครงการ

 

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท  จัดงานประชุมวิชาการ “โรงเรียนส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้”  ตามโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องคุณค่าผักและผลไม้  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อลดปัญหาภาวะโรคอ้วนในเด็กไทยยุคดิจิทัล โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู  นักเรียน เห็นความสำคัญของการบริโภคผักและผลไม้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไทยให้หันมาบริโภคผักและผลไม้มากยิ่งขึ้น โดยมีนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมประชุม “ลดพื้นที่ทำนา ลดความเสียง” ส่งออกข้าวไทย

1516255901

13หน่วยงานร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา โดย สกว. นำชุดข้อมูล ระบบการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดู ล่วงหน้า 3-6 เดือนจัดแสดง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานและสมาคมชาวนาข้าวไทย จัดการประชุมเวทีข้าวไทย เรื่อง การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 25