ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจธุรกิจ Startup ร่วมฟังการประกวดการนำเสนอธุรกิจ “IP Fair Pitching 2016”

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (DIP_PR201608040828002.pdf)DIP_PR201608040828002.pdfแบบลงทะเบียนเพื่อขอนัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching Registration)141

ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ในวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560

เรียน คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TDS-TU_Lecture_Series_The_Art_of_Living_Light_Poster.jpg)AP-TU Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series : The Art of Living Light20

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) วันที่ 15-17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอใน

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (NGC2017)

ในหัวข้อ

Integrative Genetics: From Discovery to Innovation
พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม

ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) ในหัวข้อ พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม (Integrative Genetics: From Discovery to Innovation) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จากวิทยากรรับเชิญชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย รวมถึงนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR-medical device.pdf)PR-medical device.pdfเอกสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์398

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...