ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 545
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 362
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 417
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 351
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 397
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 387
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 426
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 403
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 442
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 397
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 366
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 395
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 442
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 427
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 405
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 370
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 936
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1175
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 889
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 875

Page 1 of 2