ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 572
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 393
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 445
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 380
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 442
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 412
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 460
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 430
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 471
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 428
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 388
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 417
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 475
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 454
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 437
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 404
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 970
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1205
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 928
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 913

Page 1 of 2