ชื่อ ฮิต
ไอเดียได้'จัย ตอน "หอยทากสยามในสวนยางพารา" 594
ไอเดียได้'จัย ตอน "พริกสด ปลอดภัย" 414
ไอเดียได้'จัย ตอน "ไซรัปกล้วยตาก: มูลค่า คับ คุณค่า" 469
ไอเดียได้'จัย ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่" 405
ไอเดียได้'จัย ตอน "จริยธรรมในวิชาชีพ วิกฤต โอกาส ในการพัฒนาสังคมไทย" 461
ไอเดียได้'จัย ตอน "โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 436
ไอเดียได้'จัย ตอน ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถี "ไทยพวน" 488
ไอเดียได้'จัย ตอน ความมั่นคงทางอาหาร 450
ไอเดียได้'จัย ตอน ดินประดิษฐ์ 503
ไอเดียได้'จัย ตอน ครู LLEN 460
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “ABC” แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ 402
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “รั้วทะเล" 430
ไอเดีย ได้’จัย ตอน “วัคซีนปลานิล" 496
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ" 476
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ลุ่มน้ำสายบุรี" 459
ไอเดีย ได้’จัย ตอน "ไหมอีรี่" 420
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่นิลล้านนา" 999
ตามติด "หมอก้อง สรวิชญ์" กับชีวิตการทำงาน 1225
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ไก่เนื้อโคราชพื้นเมือง อร่อยติดใจ ไม่อ้วน" 950
ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะพร้าวน้ำหอมไทย หวานถูกใจ หนึ่งเดียวในโลก" 941

Page 1 of 2